9 juli 2021

ByggDialog totalentreprenör när Region Dalarna satsar 500 miljoner på högteknologisk vård

NYHETRegion Dalarna gör nu en rejäl investering i Falu lasaretts akutmottagning

Läs mer
Hero ImageHero Image

För att förbättra patientsäkerheten, korta vårdtider och vårdköer och kunna erbjuda en bättre och samlad vård på hemmaplan gör Region Dalarna nu en rejäl investering i Falu lasaretts akutmottagning. ByggDialog har upphandlats som totalentreprenör för projektet som förväntas kosta närmare en halv miljard kronor.

Den befintliga akutmottagningen ska få sex nya våningar med lokaler för högteknologisk vård så som röntgen, laboratoriemedicin, intensivvård och onkologi. Det är ett komplicerat projekt som krävt lång planeringstid. Akutmottagningen kommer fortsätta att bedriva sin verksamhet under hela byggnationen, något som ställer höga krav på planering, samordning, logistik och patientsäkerhet.

— Det är klart att under byggtiden så kommer det vara lite stökigt, men jag känner mig väldigt trygg och glad att vi idag kan presentera vår entreprenör som är väldigt van vid att jobba med den här typen av projekt, och som också sätter patientsäkerheten och personalens arbetsmiljö och säkerhet i första rummet säger Sofia Jarl, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C).

Säkerheten i fokus

ByggDialog har genomfört flera sjukhusprojekt som har haft pågående verksamhet under tiden, och jobbar aktivt med riskanalyser, åtgärdsplaner och samordningsmöten med verksamheterna under hela projektets gång. Dialogen och samarbetet med dem är jätteviktigt, och tillsammans kan vi planera moment och störande arbeten så att arbetsmiljön och patientsäkerheten blir så bra som möjligt.

— Det känns jättekul för oss att dra i gång det här projektet, och fortsätta vårt samarbete med Region Dalarna. Det är en komplex byggnation och vi kommer lägga väldigt mycket fokus på säkerhet för patienter, besökare och arbetsmiljön för personalen. Vår samverkansmodell bygger på dialog och öppenhet så vi är trygga med att kunna genomföra projektet på ett säkert och kvalitativt sätt, säger Michael Sundhäll, VD på ByggDialog.

Investering som ger mervärden

Bygget omfattar 11 000 kvadratmeter nybyggnation plus ombyggnation av befintligt hus, på ca 2000 kvadratmeter. Det är en stor investering för regionen men kommer samtidigt ge flera positiva effekter för Dalarnas invånare. Bland annat ska en ny magnetröntgenkamera installeras, något som kommer bidra till att kapa vårdköerna och ge exempelvis cancersjuka snabbare vård. Projektet genomförs i samverkansformen partnering. Redan i september startar projekteringen och cirka ett år senare, i september 2022, är byggproduktionen planerad att dra igång. Sjukhuset ska stå klart i maj 2025.

Kontakt
Michael Sundhäll, VD ByggDialog, 010-459 88 68

Illustration: Arkitema arkitekter