19 december 2019

ByggDialog totalentreprenör för Karlstads nya sport- och idrottsarenor

NYHETI Karlstad ska en helt ny sport- och idrottsanläggning byggas med en kastplan, en inomhusarena, en utomhusarena på totalt 17 300 m2.

Läs mer
Hero ImageHero Image

I Karlstad ska en helt ny sport- och idrottsanläggning byggas med en kastplan, en inomhusarena, en utomhusarena på totalt 17 300 m2 innefattande bl.a. en konstgräsplan. Uppdraget har gått till ByggDialog.

Projektet omfattar nybyggnation av en inomhusarena på 9000 kvm för friidrott och fysträning på Sannafältet i Karlstad. Det blir en multifunktionell anläggning som innehåller ytor för tävling och träning av löpning, kastgrenar, hoppgrenar och styrketräning. Utöver inomhusarenan ska också en ny utomhusarena om 2 300 kvm för friidrott, fotboll och amerikansk fotboll byggas, samt en 11 000 kvm stor konstgräsplan som kommer vara en uppvärmd plan för att kunna användas en stor del av året. Utomhusarenan kommer rymma totalt 4000 åskådare varav 1500 läktarplatser.

”Det känns både spännande och ärofyllt att få vara med och utveckla idrotten i Karlstad och Värmland. Uppdraget passar vårt arbetssätt och precis som i lagidrott ser vi alla medverkande i projektet som ett team som samarbetar för att uppnå målen.”

ERIK OLSSON, OMRÅDESCHEF MITT, BYGGDIALOG

Den nya anläggningen kommer bli ett positivt tillskott för både invånare och föreningsliv i Värmland. Byggstart för inomhusarenan är planerad till 2020 och hela projektet ska vara klart 2022. Projektet är en totalentreprenad i samverkan där Karlstad kommun är beställare.

Läs mer om projektet på karlstadväxer.se

https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/arenautveckling2/sannafaltets-sportcenter2/