19 mars 2024

ByggDialog minskar riskerna i sina projekt genom kvalitetsmätning i samverkan

NYHETLäs Binosights pressrelease om vårt arbete med PQi. En kvalitetsmätning som vi implementerat i hela vår verksamhet.

Läs mer
Hero ImageHero Image

ByggDialog har gått från att vara en lokal byggare i Karlstad till ett byggföretag med partneringprojekt i stora delar av landet. Omsättningen förra året landade på 3,7 miljarder, med stabil och förutsägbar lönsamhet, precis som under de tidigare sjutton åren. Även om människorna alltid står i centrum i deras projekt är genomtänkta processer, som inkluderar projektmätning, en viktig del av deras framgång. Nu tar de steget att implementera kvalitetsmätning med branschstandarden PQi i hela sin projektverksamhet.
 

- Det är dyrt att inte hantera risker i projekten. Jag har svårt att förstå att så många fortfarande inte ser det ekonomiska värdet i det man kan kalla ”mjuk styrning”. Att man måste komma åt människors inre motivation för att lyckas tillsammans, något som varit vägledande för oss under alla år. För oss är det helt självklart. I en bra projektkultur mår människor bra och är respekterade för sin kunskap och för vilka de är. Det leder till motivation och engagemang. Fel och brister minskar och vi kan skapa mer värde för varje investerad krona. Inser man inte det missar man en av de viktiga nycklarna till goda projekt, menar Anna Rhodin.
 

Total transparens

Anna Rhodin är en av grundarna till ByggDialog. När vi samtalar med henne tillsammans med vd Michael Sundhäll, finns det vissa begrepp som återkommer. De pratar om vikten av att så många intressenter som möjligt blir involverade så tidigt som möjligt i projekten. Det handlar om att få in alla synpunkter tidigt för att undvika kostsamma omtag senare och om att hantera risker tillsammans och att jobba i små steg, undan för undan. Successiv kalkylering och successiva avstämningar görs i en helt öppen process, som gör att alla får insyn i varandras förutsättningar och utmaningar, lär av varandra och utvecklas tillsammans. ByggDialog arbetar konsekvent med att mäta, följa upp och ständigt förbättra sina olika projektprocesser.
 

Mätning av projekten en självklarhet

– Mätning av våra projekt är helt fundamentalt för att vi ska lyckas, menar Anna. Människor och grupper behöver få återkoppling på sin insats. Det har varit en självklarhet från start och är helt nödvändigt för att få till partneringprocessen. Tidigare använde vi ett eget enkätverktyg för våra projekt. Nu har vi beslutat att successivt helt gå över till att använda PQi i våra projekt.

- För oss innebär det många fördelar. PQi är omsorgsfullt designat för byggprocessen och används redan av en rad byggherrar. Eftersom vi gör allt i nära samverkan med kund och andra intressenter i våra projekt så är det en styrka att systemet är känt och etablerat i branschen. Dessutom gör man ju en liten samhällsinsats när man tillhandahåller data och underlag till forskningen. Vårt gamla system krävde mycket handpåläggning. Med PQi kan vi i stället lägga tiden på analys, återkoppling och på att leda förbättringsarbetet.
 

Ett verktyg för att upptäcka och hantera risker i projekten

– Med PQi har vi fått ett klockrent verktyg för att upptäcka och hantera risker i projekten. När vi gör kontinuerliga mätningar får vi information som vi inte kom åt tidigare. Från snickaren, från elektrikern och andra som kan se vad som är en risk i dennes värld. Vi får nu ett bredare underlag än vi hade tidigare. Så nu jobbar vi med att etablera olika arbetssätt kring mätningarna och att fortsatt involvera intressenterna i processerna, berättar Anna.
 

Värdebaserad företagskultur

Under samtalet med Anna och Michael tonar bilden av ett annorlunda företag fram. Ett företag med en osedvanligt stark och värdebaserad företagskultur. Där man från början bestämde sig för att driva sin verksamhet utifrån insikten att ”projekt är människor”. Och att hitta kloka och engagerade kunder som förstod fördelarna i deras sätt att driva projekt. Värdegrunden, som togs fram när bolaget startade 2007, är fortfarande i högsta grad levande. Alla medarbetare är kontinuerligt med och återskapar dess innebörd och betydelse i de projekt de genomför.
 

Egen ByggDialog akademi

– Våra medarbetare och vår organisation är det absolut viktigaste för vår framgång, menar Michael. Vi tar helheten på stort allvar och gillar när människor, projekt och organisationer utvecklas. Vi har skapat något vi kallar ByggDialog Akademin, som är unikt för oss. Den består av ett stort antal utbildningsmoduler som leds av egen personal med stöd av experter inom olika områden. Vi jobbar mycket med intern kompetensutveckling. Att vara kunnig och erfaren är en nivå att sträva efter som individ, och om man kan dela det med andra når vi så mycket längre på organisationsnivå.

- Vår akademi fungerar som ett kitt i organisationen. Den för människorna närmare varandra, och bygger vår företagskultur. Vi strävar efter att varje medarbetare ska ha en lite bredare kompetens så vi jobbar med allt från exempelvis ledarskap, svåra samtal och byggengelska till inköp, produktionsplanering och installationsteknik. Detta är helt ovärderligt för att hålla ihop vår organisation i hela landet som består av människor från olika regioner, med olika bakgrund och kompetenser. Det är också teamets sammansättning som avgör vilka projekt och arbetsuppgifter vi väljer att ta på oss, avslutar Michael.