30 september 2022

Artikel i Dagens Samhälle – Partnering möjliggör hållbart byggande

NYHETAtt jobba hållbart är en utmaning i byggbranschen. Genom partnering blir det möjligt.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Att jobba hållbart är en utmaning i byggbranschen. Genom partnering blir det möjligt. – Det gör att vi kan påverka alla inblandade att göra mer hållbara val under hela processen, säger Roberth Sundhäll, vice VD på ByggDialog.

Karlstadbaserade ByggDialog är specialiserade på partnering i byggprojekt och ledande inom området. Framgångarna förklaras bland annat av att man har tagit partnering på yttersta allvar. Partnering innebär att byggherre, brukare, leverantörer, ByggDialog och övriga entreprenörer samverkar i en helt integrerad organisation.

– Med vår partneringmodell ser vi till att de som behöver vara involverade och dela sin kompetens i projekten verkligen får göra det, säger Roberth Sundhäll.

När alla inblandade får möjlighet att bidra i processen tillkommer mycket kompetens. Samtidigt som det blir möjligt att säkerställa att alla inblandade gör hållbara val. Det är det här som gör att ByggDialogs partneringmodell blir en hållbarhetsmotor i ett byggprojekt.

Hållbarheten kommer in tidigt
Med sig in i projekten har ByggDialog den vetenskapligt erkända FSSD-metoden (Framework For Strategic Sustainable Development). Den bygger på åtta hållbarhetsprinciper, fem sociala och tre ekologiska. Roberth Sundhäll menar att genom deras arbetssätt är de sociala faktorerna på en bra nivå redan från start i ett projekt.

– Det innebär att vi kan jobba mer med det ekologiska och säkerställa att vi gör mer miljömedvetna val i projekten, säger han.

Byggdialog_Sannafaltets_Sportcenter_Interior_03.jpg

Imponerande Eva Lisa Holz Arena, byggd i trä, är en del av Solstadens Sportcenter i Karlstad.

Precis som de själva har fått utbildning i FSSD-metoden utbildar de också övriga inblandade i projekten. Det handlar om att utveckla branschen, men också om att ta projektets helhet på allvar och att säkerställa att hållbara val står överst på agendan.

– Genom dialog och samverkan kring just hållbarhetsfrågorna kan vi hitta nya lösningar, bygga hållbart och driva utvecklingen framåt. Det är det här vi brinner för! Det är inte bara partnering i sig som gör att vi lyckas utan hela vårt sätt att jobba i samverkansform. Det helhetsansvar vi tar tror vi är unikt i branschen.

Minskad energianvändning
För Tornberget Fastighetsförvaltning i Haninge kommun genomför ByggDialog en så kallad strategisk partnering. Totalt ska det byggas fem förskolor med option på ytterligare fem.

– ByggDialog har verkligen haft förmågan att lyssna på våra behov. De har inte bara satt igång och byggt nya förskolor utan varit lyhörda och dessutom tagit in expertis vid behov. Genom samverkansmodellen vet alla som jobbar i projektet varför vi gör det här, säger projektledaren Hampus Wiberg.

Fyra förskolor är klara och Hampus Winberg kan redan se miljövinster.

– Vi har nu minskat energianvändningen per kvadratmeter med 18 procent. När vi har rivit gamla förskolor har vi kunnat återanvända material och nu vågar vi ta steget att projektera en förskola helt i trä. Det här är tack vare samverkansmodellen, berättar Hampus Wiberg.

Kunskapsdelning inom projektet
Trä är det också som gäller i Karlstad, där Byggdialog är ansvarig för ett helt nytt idrottsområde – Solstadens Sportcenter. Där ingår bland annat Eva Lisa Holz Arena, en inomhusfriidrottsarena för träning och tävling på elitnivå, men även för skola, andra idrotter och föreningar samt allmänheten. Arenan byggs så gott som helt i trä.

– ByggDialog och Karlstads kommuns organisation fann varandra mycket väl från början – båda parter har fått möjligheter till att ge och ta, säger Sixten Westlund, projektledare på

Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads Kommun.

Även Sixten Westlund lyfter fram fördelarna med samverkansmodellen.

– Alla huvudunderentreprenörerna har varit deltagande ända från första projekteringsmötet. Alla har getts möjligheter till att tillföra sina kunskaper och att påverka övriga entreprenörers arbete, inklusive ByggDialogs, säger han.

Fakta: ByggDialog
ByggDialog är ett byggföretag som är specialiserade på partnering och samverkan i byggprojekt.

Som totalentreprenör tar ByggDialog ett övergripande ansvar för projektering och tidiga skeden till produktion, genomförande och garantitid. Som kund får du ett större inflytande, totalinsikt i ekonomin och en maximerad kunskapsintegration i projektet.