Sven Olsson, teknisk chef

Vi arbetar för öppenhet och maximalt utnyttjande av kunskap. Det innebär att projekten blir kostnadseffektiva och utvecklande.

Hero ImageHero Image

Mitt ansvarsområde inom ByggDialog är att genomföra projekteringsfasen i större projekt. Redan från början utnyttjar vi alla medarbetares kunskap, ser till att varje möte blir rätt bemannat och är tydliga med att alla kompetenser, från projektledare till yrkesarbetare, är precis lika viktiga.

Alla inom företaget är ödmjuka inför att det är kundens pengar vi hanterar. Hela organisationen har anammat partneringmodellen och känner att det här är ett effektivt och roligt arbetssätt.

Jag tycker att det är kul att få till ett lag i varje projekt som ska jobba ihop mot gemensamma mål. Transparensen i ekonomin är också unik för ByggDialog. Den gör att kunden har full insyn under hela projekttiden.