Robin Fahlberg, projekteringsledare

Det är just att driva saker framåt och skapa i rollen som projekteringsledare som jag tycker är roligt.

Hero ImageHero Image

Jag arbetar framför allt i fas 1 men går även över delar i fas 2 som detaljprojektering och bygghandelprojektering. I ByggDialog får man en större roll och möjligheten att hantera flera olika frågor och inte bara gällande projektering.

Att jobba på ByggDialog är väldigt lärorikt. För mig är det en ny roll och ju mer jag kommer in i det blir det roligare och roligare. Jag tycker om att arbeta i fas 1 och tycker även om att driva de tekniska bitarna. Det är just att driva saker framåt och skapa i rollen som projekteringsledare som jag tycker är roligt. Engagemanget från kollegor och strukturen ByggDialog har är riktigt bra. Vi är ett team som jobbar tillsammans och man får bra stöttning. Ingen kan allt så det är viktigt att vi har förmågan att dela på arbetsuppgifter får att få det gjort på bästa sätt.

Just nu har jag projekten i strategisk partnering med Värnamo kommun. Vi har precis projekterat färdigt Trälleborgsskolan och går in i det tredje projektet som är Västhorjaskolan. Det är riktigt spännande projekt med KL-trä. Jag är även med i Svenljunga som är flera förskolor och skolor i strategisk partnering.

Jag ser fram emot att utvecklas mer i rollen som projekteringsledare. Över tid finns fördelen i ByggDialog att man kan jobba brett i olika roller. Man kan utvecklas och lära sig inom olika områden. Nu har jag satt tänderna i projekteringsledning.

Alla kan bygga en byggnad. Men för att få till ett väldigt bra projekt måste alla sidor vara engagerade. Det ska bli rätt från början med verksamhet och drift involverade. Rätt hus för rätt kund. Det är basen till det vi gör. Det kräver engagemang och det har vi gott om på ByggDialog.