Martin Löfgren, projektchef

Det är väldigt roligt att komma till jobbet med härliga medarbetare som alla drar åt samma håll för kundens och ByggDialogs bästa.

Hero ImageHero Image

Som projektchef är mina dagliga uppgifter att svetsa starka team med en bra gemensam känsla och målbild. Jag arbetar och följer upp kring ekonomi, tider och inköp. En hel del tid läggs även på att träffa kunder med tillhörande anbudsarbete.

Jag började på ByggDialog för att få arbeta enbart i partnering som i mitt tycke är den rätta vägen till ett lyckat projekt. Sedan är bolaget väldigt familjärt och prestigelöst vilket skapar en sund företagskultur. Det är ett transparent, öppet och ärligt samarbetsklimat där man faktiskt lever som man lär. Vi arbetar gränsöverskridande i alla led vilket skapar en häftig Vi-känsla! Det är väldigt roligt att komma till jobbet med härliga medarbetare som alla drar åt samma håll för kundens och ByggDialogs bästa.

För att få till ett lyckat projekt är partneringprocessen vital, att alla i tidigt skede får en gemensam målbild och kommer in med sina olika erfarenheter och kompetenser. Att alla samlat får förståelse kring att det är kundens pengar vi varsamt ska hantera och tillskapa deras behov på bästa sätt. Vi bygger inte bara hus utan vi bygger faktiskt samhällsviktiga fastigheter där barn ska lära sig eller där vår fantastiska vårdpersonal i Sverige ska hjälpa andra människor som behöver vård och omsorg.

Jag ser väldigt ljust på framtiden med en fantastisk orderstock och med en spännande marknad att arbeta i. Det känns verkligen som kunderna går mer och mer åt partnering och samverkan då det främjar både arbetsklimatet och slutprodukten som ska byggas.