Hilma Anjevall

"Jag lärde mig mycket om den byggtekniska delen, men också om hur ett verkligt projekt fungerar och drivs framåt."

Hero ImageHero Image

Efter att ha läst teknikprogrammet på gymnasiet, med inriktning Samhällsbyggande och miljö, flyttade jag från Östersund till Stockholm för att utbilda mig till högskoleingenjör. Jag läste programmet Byggteknik och design på KTH Campus och sommarjobbade på ByggDialog i fyra perioder under utbildningstiden.

Under mina praktikperioder på ByggDialog fick jag jobba inom olika vård- och skolprojekt i Karlstad, Skövde, Uppsala och Södertälje. Jag var med ute på byggen och i arbetet inne på platskontoren. Det var väldigt lärorikt och något som jag senare hade stor nytta av i min utbildning. Jag lärde mig mycket om den byggtekniska delen, men också om hur ett verkligt projekt fungerar och drivs framåt.

Jag upplever att ByggDialog alltid värnar om den enskilda individen, trots sin starka drivkraft och höga effektivitet. Jag har trivts bra på varje arbetsplats och är nu anställd som projektingenjör på ByggDialog.