Förman

Henrik Andersson

"Vi jobbar alltid för projektets bästa och letar ständigt efter kostnadseffektiva lösningar. Genom vårt arbetssätt kan kunden påverka, effektivisera och optimera sin fastighet genom hela projektet - och många gånger till ett lägre pris."

Hero ImageHero Image

Länk mellan tjänstemän och produktionspersonal

Som förman fungerar jag som en länk mellan tjänstemän och produktionspersonal. Jag sköter manskapsplanering, produktionsplanering, arbetsberedningar, beställning av material och ser till så att produktionen flyter på så smidigt som möjligt.

 

HenrikERiksson-UE900x950.jpeg

Det viktigaste för ett lyckat projekt är en väl fungerande planering där alla berörda fått chansen att påverka. Att vi har en bra kommunikation och dialog mellan varandra i projektet och är lyhörda för varandras erfarenheter på bra problemlösningar och inköp från tidigare projekt. Ett öppet och bra arbetsklimat är extremt viktigt, så att alla jobbar åt samma håll.

HenrikEriksson-atrium900x950.jpeg

På ByggDialog har vi ett lättsamt och prestigelöst arbetsklimat. Vi jobbar alltid för projektets bästa och letar ständigt efter kostnadseffektiva lösningar. Eftersom beställaren är med i alla faser i projektet kan de vara med och påverka och effektivisera sin fastighet så den blir så optimal som möjligt. I flera projekt som jag varit med i har budgeten sänkts eller så har kunden fått med mer i projektet utan att ursprungsbudget ändrats. Ett annat mervärde är att man får en mycket tillmötesgående och serviceinriktad entreprenör.

Det bästa med mitt jobb är alla fantastiska medarbetare som gör det roligt att gå till jobbet. Sen gillar jag variationen och att jag får vara med i all problemlösning. Man får en helhetsbild av ett projekt från början till slut.