projektingenjör

Emma Andersson

ByggDialogare är bäst i klassen på samarbete. Vi ser alltid till kundens bästa och jobbar som ett lag för att nå den slutprodukt som de vill ha.

Hero ImageHero Image

Jag jobbar främst med kalkyl och ekonomistyrning och ser till att vi får framdrift i projekteringen. En viktig faktor för att få en träffsäker kalkyl är sättet vi jobbar på. Vi har ingen traditionell kalkylavdelning utan den som gör kalkylen är fullt delaktig i projektet från start. Det gör att kalkylen följer med som en röd tråd genom hela projektet ända fram till överlämnande. Man snappar upp sådant som inte syns på ritning eller i modellen, får ett större helhetsperspektiv och inget faller mellan stolarna.

Emma-900x550.jpeg

I budgetarbetet utgår vi från en första grov kalkyl som sen förfinas vecka efter vecka genom hela projekteringen, sk successiv kalkylering. Förutom att det ger en hög träffsäkerhet skapar det också en trygghet hos beställaren med vad som ingår i projektets budget. I tidiga skeden gör vi ofta alternativa kalkyler för att jämföra projektet i helhet mellan olika förslag. Det underlättar för beställaren att ta beslut. En annan viktig faktor är att ha ett nära samarbete med våra underentreprenörer. Det är där den stora kostnadsmassan ligger.  Vi har kontinuerligt ha avstämningar kring deras kalkyler, tydliggör gränsdragningar samt resonerar kring om något ska vara i kalkyl eller risk- och möjlighetslistan.

Emma A 2.jpeg

Under fas 2 styr vi projekteringen mot den framtagna kontraktskalkylen. Vi bollar med konsulter och underentreprenörer så vi inte ritar in saker som går över den budget vi har. Att vi sen kör våra månatliga prognosgenomgångar gör att vi hela tiden vet hur vi ligger till ekonomiskt.

Det bästa med ByggDialog är att vi jobbar med partnering på riktigt. Vi är helt transparenta mot våra kunder och vi jobbar ihop som ett lag för att nå den slutprodukt som de vill ha. Hela vår organisation genomsyras av detta. Värmlänningen i mig synkar verkligen med bolagets värderingar.