Annelie Brahm, produktionschef

Varje dag får vi i projektet lösa problem och navigera vår framfart - tillsammans. Det är det som är det fina med partnering.

Hero ImageHero Image

I samverkan har vi en otrolig möjlighet att påverka förutsättningarna i projektet, tillsammans med beställare, verksamhet och underentreprenörer. Det finns alltid mer vi kan göra, men vi ska leverera en prisvärd produkt till vår kund. Det är utmanande att säkerställa att vi lägger lagom mycket tid på rätt saker i rätt skede, men genom det nära samarbetet kan vi leverera till rätt nivå.

Förutom att leda produktionen och se till att den flyter på som den ska, är jag även delaktig i projekteringsskedet för att bl.a. granska handlingar, bedöma byggbarheten och bidra med tekniska lösningar. Det minskar risken för omtag senare i produktion och ger en effektivare process. Det ger också en bättre förankring hos oss ute på bygget. När alla får möjlighet att förstå helheten blir också slutresultatet, och resan dit, så mycket bättre.

Det bästa med ByggDialog är att jag får möjligheten att bygga sådant som känns meningsfullt och att arbeta så tätt med våra beställare kring slutprodukten. För mig personligen är det också att jag får förtroendet från företaget att växa i min roll och hela tiden utvecklas.