Anna Vickholm, arbetsledare

Det bästa med mitt jobb är att vi får chansen att göra något bra för verksamheten vi bygger för.

Hero ImageHero Image

Som arbetsledare har jag varierande arbetsuppgifter men fokus ligger på bl.a. KSMA-frågor, inköp, samordning och att se till så att produktionen flyter på som den ska. I min roll är det också viktigt att ha en löpande och god dialog med verksamheten.

För att få ett lyckat projekt behövs många olika personligheter och kompetenser redan från början.  Vårt arbetssätt i partnering genomsyrar hela byggprocessen och inkluderar alla projektdeltagare, även underentreprenörer och verksamheter. Det gör att vi får möjligheten att verkligen göra det bästa möjliga för kunden och dem vi bygger för. Det är även viktigt att skapa ett förtroende hos både beställare och verksamheter bland annat genom att ha kontroll på kostnader och tider. Det ger arbetsro, även om tiden är knapp.

I ByggDialog arbetar vi med våra kärnfrågor och värdeord varje dag, det är verkligen frågor vi jobbar med och inte bara snack. Jag har jobbat i byggbranschen sedan 1996 och sett det mesta. Med ByggDialog får man en seriös och modern entreprenör som arbetar efter sunda värderingar och full transparens. Vårt arbetssätt skapar ett klimat där alla kan bidra och det finns en verklig prestigelöshet. Det är inte bara fina ord, för hela idén med partnering bygger ju på att vi hjälps åt.