Sveriges ledande partneringentreprenör

Hållbart byggande
i samverkan.

ByggDialog är ett byggföretag som är specialiserade på partnering och samverkan.

vårt erbjudande
Hero ImageHero Image
Framgångsfaktorer
Fördel nummer ett
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Non semper sit tristique blandit pharetra molestie fermentum..
Fördel nummer två
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Non semper sit tristique blandit pharetra molestie fermentum..
Fördel nummer tre
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Non semper sit tristique blandit pharetra molestie fermentum..
Fördel nummer fyra
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Non semper sit tristique blandit pharetra molestie fermentum..
Fördel nummer fem
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Non semper sit tristique blandit pharetra molestie fermentum..

Med barnen i fokus

I ett tidigt skede strävar vi efter att förstå och uppfylla de unika behoven när vi bygger skolor i hela Sverige. Trots olika förutsättningar och utmaningar, erbjuder vår expertis stöd, särskilt för dem som är nya inom skolbyggnation. Vårt mål är att säkerställa att den färdiga byggnaden passar dess användare perfekt. Vi prioriterar både barnens och verksamhetens involvering, samlar deras feedback genom workshops och studiebesök, och samarbetar med andra aktörer som idrottsföreningar och kulturorganisationer för ett helhetsperspektiv.

 

Vi har spetskompetens

Det händer mycket i inom skolvärlden. För att möta de behov som uppstår är vi aktiva i olika forum och diskussioner och ser till att bredda erfarenheterna i företaget genom att vara uppdaterade på forskning och på dagens krav. Vi har genom åren anpassat vårt arbetssätt och samlat på oss erfarenhet som gör att vi idag har en unik spetskompetens inom skolbyggnation. Varje skolprojekt är unikt. Vi anpassar projektet utefter de specifika förutsättningarna. Även här lutar vi oss mot forskning, det senaste inom pedagogik, hållbara byggprocesser och behoven hos varje skola, verksamheten och eleverna.

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer informationNamn EfternamnGeneralbrigarddirekttör070-12312312test@live.se
Image
testIdrottshallar

Pedagogiska miljöer inkluderar ofta idrottshallar. När vi bygger idrottshallar identifierar vi vilka verksamheter och föreningar som kommer vara i lokalerna och skapar en dialog med dem. Även här händer mycket i utvecklingen och vi jobbar aktivt med att hitta nya lösningar för framtidens idrottshallar. Vi är intresserade av att förbättra och är inte rädda för att prova nytt. Något som vi sedan för vidare mellan projekt.

Image
PatientklartPatientklart

Ett exempel i vårdbyggnader är att beakta utrustning under byggproduktionen. Genom att planera för medicinsk utrustning från början, förkortar vi processen. Vi monterar utrustningen medan vi bygger så lokalerna är patientklara när vi lämnar över.

Image
Nya lösningarNya lösningar

Partnering är nyckeln till hållbara tekniska lösningar. Vårdbyggnation möter snabb teknik- och sjukvårdsutveckling. Vi bygger för framtidens vård och använder alternativa kalkyler för hållbara val i sjukhus. Som samhällsbyggare uppmanar vi till hållbarhet och utmanar standarden.

Vi är medvetna om de frågor och utmaningar som våra beställare möter. Med vår partneringmodell kommer vi in tidigt i processen, bidrar med vår expertis och hjälper till att definiera projektets riktning. Istället för att beställaren ska ha alla svar direkt, arbetar vi tillsammans för att lösa problemen. Vi prioriterar även en successiv kalkylering, vilket garanterar en stabil och trygg projektekonomi.
Name Nameson
Role
1
Vanliga frågor och svar

Testcontent

"Ända sen Byggdialog startades har vi velat visa vägen mot en mer öppen, ärlig och hållbar byggprocess. Alltid med människan i centrum."

300

projekt för hållbar framtid

95%

av våra kunder är offentliga beställare

98%

av våra anställda lorum ipsum