HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Kontakt

 

Michael Sundhäll, VD

010-459 88 68

michael.sundhall@byggdialog.se

 

 

Roberth Sundhäll, vice VD

010-459 88 32

roberth.sundhall@byggdialog.se

 

 

Emma Björkenstam, Områdeschef Norr

010-459 88 88

emma.bjorkenstam@byggdialog.se

 

 

Erik Olsson, områdeschef Mitt

010-459 88 75

erik.olsson@byggdialog.se

 

 

Karl Sköld, områdeschef Öst

010-459 88 70

karl.skold@byggdialog.se

 

 

Fabian Edeland, områdeschef väst

010-459 89 79

fabian.edeland@byggdialog.se

 

 

Jonas Hesselroth, områdeschef tekniska anläggningar och industrier

010-459 89 65

jonas.hesselroth@byggdialog.se

 

 

Mikael Jardeby, områdeschef speciella projekt

010-459 88 07

mikael.jardeby@byggdialog.se

 

 

Janne Y Brodin, områdeschef sydos

070-519 44 28

janne.y.brodin@byggdialog.se

 

 

Lena-Kajsa Höglind, personalansvarig

010-459 88 04

lena-kajsa.hoglind@byggdialog.se

 

 

Anna Gillisson, ekonomiansvarig

010-459 88 41

anna.w.gilllisson@byggdialog.se

 

Karlstad

Hamntorget 1
652 26 Karlstad

Stockholm

Sjöviksvägen 69
117 57 Stockholm

Göteborg

Sven Hultins Plats 5
412 58 Göteborg

Följ oss på sociala medier

linkedin instagram youtube