HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Invigning av Rådas nya ambulansstation

Nyheter - 11 oktober, 2020

Torsdagen den 8 oktober invigdes den nya ambulansstationen i Råda officiellt. Stationen har redan varit i drift i en månad och redan gett resultat i form av kortade utryckningstider.

Kravet är att det får gå högst 90 sekunder från det att larmet går till dess att ambulansen rycker ut. I de gamla lokalerna var utryckningstiden cirka två minuter. Syftet med att flytta ambulansstationen och bygga nytt i Råda var att korta utryckningstiderna och ge verksamheten mer ändamålsenliga lokaler.

En central del i ByggDialogs partneringmodell är att få med all kompetens redan från start i projektet. Därför har  vi involverat ambulansverksamheten i processen, för att skapa så optimala lokaler som möjligt. Den nya byggnaden är utformad för att snabbt komma på plats vid larm och rymmer även gym, större omklädningsrum, ljudisolerade vilorum, konferensrum, stor matsal och gemensamhetsutrymmen. Nu, efter bara en månad i drift, visar statistiken att de nästan halverat sin utryckningstid som idag ligger på 1,10 min.

Ambulansstationen ingår som ett delprojekt i ett strategiskt partneringsamarbete där Region Värmland är beställare. Projektet har haft en tydlig hållbarhetsinriktning och redan i ett tidigt skede var ByggDialog med och projekterade för energieffektiva lösningar för både produktion och för förvaltning.  Det har resulterat i att den nya ambulansstationen inte bara bidrar till att medborgarna får snabb vård utan även till en bättre miljö. På taket har nämligen solceller monterats för att kunna producera egen el till drift och verksamhet. Det är Region Värmlands första solcellsanläggning, något som ligger i linje med deras strävan efter att energieffektivisera och driftoptimera sina verksamheter.

För oss på ByggDialog känns det både bra och meningsfullt att vi fått vara med och bygga en ambulansstation som är både hållbar, klimatsmart och som bidrar till samhället och invånarna i Värmland.