HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

En närproducerad förskola i KL-trä

På jobbet - 27 april, 2020

Virket kommer från den närliggande skogen, bearbetas och levereras av det värmländska företaget Billerud Korsnäs och byggs av lokala företag. Regnbågens förskola i Årjäng är inte bara en klimatsmart skola helt i KL-trä utan också så närproducerad som det bara går.

Det hela började med att Årjängs kommun behövde skolor av olika slag och ByggDialog upphandlades som totalentreprenör i strategisk partnering. Då kommunen har en tydlig miljöstandard att bygga så miljövänligt som möjligt undersöktes olika alternativ i projekteringsskedet.

–  Från början projekterade vi utifrån en traditionell stomme, men så ville vi även undersöka möjligheterna med en trästomme och ställde frågan till ByggDialog som tog fram olika alternativ och gjorde jämförelser. Trästommen var lite dyrare men det mest miljövänliga alternativet, så den investeringskostnaden ville vi ta, berättar Hussein Zeki, projektledare för Årjängs kommun.

”Trästommen var lite dyrare men det mest miljövänliga alternativet, så den investeringskostnaden ville vi ta.”

Hussein Zeki, projektledare för Årjängs kommun

Valet föll alltså på en stomme helt i KL-trä i både bärande väggar och bjälklag. Förutom miljöaspekten spelade också inomhusmiljön roll i valet av stomme samt möjligheten att bygga lokalt och närproducerat. Leverantör av träet är Billeruds Korsnäs vars fabrik ligger några mil från Årjäng, och som hämtar allt trä från den kringliggande skogen. Träet bearbetas till färdiga block i kl-trä med uttag för dörrar och fönster. Träelementen monteras sedan på plats.

Trä har många fördelar

Det är inte bara miljön som mår bra av en träbyggnad, utan även dem som ska vistas i den när den står klar. Trä ger en bättre inomhusmiljö gällande akustik, värme, luftkvalitet och trivsel. Dessutom är ger det en bättre arbetsmiljö under produktion.

–  Trä är enkelt att arbeta med och det blir en lugn och behaglig arbetsmiljö, säger Per Olsson som är produktionschef på ByggDialog.

Forskning visar att trä även har lugnande egenskaper och en positiv effekt på hälsan. För att få en så bra pedagogisk miljö som möjligt valde Årjängs kommun därför att låta träet vara synlig i skolan.

Samverkan har gett nya lösningar

Valet att ha synligt trä inomhus har inneburit flera avvägningar och har bl.a. fått styra val av installationer.

–  Vi har fått tänka utanför boxen för att hitta nya lösningar. Vi har exempelvis valt bort installationsskiktet och istället lagt vissa installationer utanpå för att kunna ha träet synligt inomhus. Vi har också byggt utan väderskydd vilket ställt stora krav på fuktmätningar och olika tester. Den största utmaningen har varit att bygga kostnadseffektivt och samtidigt uppfylla alla krav som finns gällande akustik och brand, berättar Emma Blomgren, projektledare på ByggDialog.

Vill du jobba med oss? Vi har flera lediga tjänster här. 

Blocken i KL-trä lyfts på plats.

Projektet drivs i samverkansformen partnering, vilket varit en framgångsfaktor för att kunna hitta nya lösningar på de utmaningar som funnits i projektet. Som vanligt i ByggDialogs projekt har verksamheten varit delaktiga i projektet och varit med i planeringen för bland annat utemiljö, ytskikt och planlösningar. Förskolan byggs i två plan med fyra avdelningar och ska ha plats för 80 barn. Den kommer också ha ett eget tillagningskök och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

En skola att vara stolt över

Just nu är produktionen i full gång och i oktober ska förskolan var klar. Hittills har samarbetet och projektet flutit på bra.

”Det har fungerat jättebra hittills under både projektering och produktion. Samarbetet är öppet och transparent och vi får svar på alla frågor och hjälp med det vi behöver. Det är en väldigt lösningsorienterad samarbetsform, där alla är med och hjälper till.”

Hussein Zeki, projektledare, Årjängs kommun

Emma berättar att det vuxit fram en stolthet över projektet bland projektdeltagarna.

– Det är klart att det känns extra bra och roligt att få vara med om att bygga en förskola helt i trä, som vuxit, bearbetats och levererats i närområdet. Det känns både hållbart och meningsfullt, säger hon.

 

Vill du läsa mer om träbyggnad?

A Working Lab – unik innovationsarena i trä på Chalmers i Göteborg

Vad krävs för att bygga mer i trä? Ted Talk med Jörgen Sundhäll

Berättarladan i Sunne – gammal kulturbyggnad möter modern byggteknik.