Dina utvecklingsmöjligheter

Vi drivs av att utveckla människor. Hos oss kan du enkelt forma och utveckla din egen kompetens, oavsett vilken yrkesroll du har.

Hero ImageHero Image

Inom ByggDialog fördelas arbetsuppgifter utifrån medarbetarnas kompetens och önskemål om utvecklingsbehov, snarare än statiska yrkesbeskrivningar. Det förbättrar allas möjligheter att testa olika roller och arbetsmoment.

Som nyanställd projektingenjör eller arbetsledare går du in i en bred roll där du får lära dig hela byggprocessen. Senare finns möjlighet att fortsätta till rollen som produktionschef för mindre projekt eller blockchef/arbetsledare på större projekt. Är du mer intresserad av byggprocessens tidiga skeden är projektledning för projekteringsfasen en roll som du kan gå vidare till.

Är du hantverkare har du möjlighet att få rollen som förman och driva produktionen ute på bygget. Du får då gå en förmansutbildning som bland annat innefattar tids- och kostnadsstyrning, ledarskap, it och digitala verktyg. Flera av våra förmän har internt gått vidare till att bli produktionschefer.

ByggDialogs partneringmodell främjar teamtänkande och kunskapsdelning på flera sätt:

Mentorer

Våra äldre och erfarna chefer erbjuder unga produktionschefer och förmän ett personligt stöd i form av mentorskap. Syftet är att underlätta och utveckla deras yrkesroll.

Medarbetardialog

Vi jobbar för att uppnå en aktiv feedbackkultur där man som medarbetare har löpande avstämningar med sin närmaste chef. Samtalen handlar om såväl arbetssituation som personlig utveckling, både på kort och lång sikt.

Kompetensutveckling

I ByggDialogs utbildningsakademi finns interna utbildningar inom en rad olika områden – däribland entreprenadjuridik, tid- och kostnadsstyrning, ledarskap, arbetsmiljö, företagskultur, datorkunskap, BIM och digitala verktyg.

Del i företagets utveckling

Som medarbetare i ByggDialog kan du vara högst delaktig i den interna verksamhetsutvecklingen. Vi tror att engagemang skapas när frihet att pröva idéer kombineras med stort ansvar för resultatet.