HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Spaden i marken- nu kan Branäs fortsätta växa

Nyheter - 13 oktober, 2020

Nu är arbetet med den nya avlopps- och vattenverket i Ransby/Branäs igång. I måndags togs det första spadtaget för den nya anläggningen som kommer ge en välbehövlig kapacitetsökning av skid- och turistanläggningen i Torsby.

Branäs turistanläggning i Torsby har haft en kraftig expansion de senaste åren, vilket säsongsvis belastar vatten och avlopp hårt. Med en fortsatt expansion där de 10 000 bäddar som finns idag på sikt ska utökas till det dubbla, är man därför i behov av en kapacitetsökning av både vattenförsörjning och avloppsreningsverk. Torsby kommun satsar därför 300 mkr på en stor och modern VA-anläggning med goda marginaler för framtiden. Det nya verket ska stå klart till vintersäsongen 2022.

Fem representanter från politiken var på plats för att ta de första symboliska spadtagen och officiellt inviga projektet.

–  Torsby kommun gör nu en av sina största satsningar i Klarälvdalen och Ransby/Branäs-området. Besöksnäringen är mycket viktig för hela kommunen och ger ringar på vattnet. Fler arbetstillfällen inom olika branscher skapas och är direkt eller indirekt kopplade till flödet av besökare i kommunen, säger Peter Jonsson, kommunalråd, Torsby kommun.

ByggDialog är totalentreprenör för uppdraget som omfattar nybyggnation av vattenverk i Branäs, utbyggnad av Ransby avloppsreningsverk samt ledningsarbeten. Med hänsyn till den omfattning och komplexitet som projektet innebär genomförs det i samverkansformen partnering.

–  Vi ser fram emot att bidra till utvecklingen av Torsby kommun och turistanläggningen, för framtiden. Vi tackar ödmjukt för förtroendet och kommer att genomföra projektet i nära dialog med Torsby kommun och verksamheten på plats, säger Michael Sundhäll, vd, ByggDialog.

 

Illustration avlopps- och vattenverket Ransby Branäs, Klara Arkitekter

Illustration över hur avlopps- och vattenverketet kommer att se ut när det står klart hösten 2022. Illustration: Klara Arkitekter

Bilden :
Tommy Persson (M), Kjell-Erik Mattsson (S), Torbjörn Olsson (SD) och kommunalråden Peter Johansson (S)och Anna-Lena Carlsson (C ) tog de första symboliska spadtagen för byggprojektet.