HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

ByggDialog tar hem Värmlandsprojekt

Nyheter - 1 mars, 2018

ByggDialog har fått tilldelningsbeslut för fas 1 på ett nytt projekt i samarbete med beställaren Sunne Bostads AB.

Projektet omfattar om- och tillbyggnad av Allégårdens servicehem, varav nybyggnad om ca 3700 m2 BTA, samt tillkommande optioner på nybyggnad av fyra lägenheter på Rågvägens LSS-boende och påbyggnad av våningsplan med 11-14 lägenheter i befintligt bostadshus i Sunne centralort. Projektet är en totalentreprenad med samverkansformen partnering, med planerad byggstart av Allégården hösten 2018.