HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Vi bygger reningsverk för Nodava

Nyheter - 2 november, 2023

Nodava ska under de närmaste åren göra betydande investeringar i flera avloppsreningsverk. Vi på ByggDialog är upphandlade som generalentreprenör för projektet som löper från 2024 till 2030.

Projekten är Nodavas största satsning någonsin. Det är reningsverken i Orsa, Mora, Idre och Älvdalen som måste rustas upp för att klara av den ökade kapaciteten i områdena och dagens miljökrav.

ByggDialog är specialiserade på komplexa projekt, som reningsverk är. Med partnering som arbetssätt kan vi tillsammans med våra samarbetspartners genomföra de ny-, till- och ombyggnationer som krävs på ett bra sätt med hänsyn till den pågående driften, som kommer vara i full gång under hela projekttiden.

– Det känns tryggt och bra med ByggDialog som entreprenör. Vi har redan utvecklat ett bra arbetssätt tillsammans och det är en bra stämning i projektgruppen. Även med de underentreprenörer som ByggDialog upphandlat. Vi känner att vi valt rätt, säger Taffya Seifert, projektledare på Nodava.

– Jag håller med! Ordet tryggt beskriver känslan bra. Valet av genomförandeform som en strategisk parterning är viktigt för Nodava. I den här arbetsformen får vi in rätt kompetens tidigt i projektet, projektgruppen skapar en lärande miljö tillsammans och vi skapar goda förutsättningar för att hantera den dagliga driften i reningsverken även under byggprojekten. Vi har haft en bra arbetsuppstart och ser fram emot att bygga fina projekt tillsammans, säger David Nordgren, projektledare på Nodava.

Projekteringen är i gång

Projekteringen för reningsverket i Idre har dragit i gång. Genom vår strategiska partnering kommer vi kunna dra lärdomar från varje projekt.

– VA-projekt har blivit ett av våra stora segment på ByggDialog och nu ser vi fram emot att, tillsammans med Nodava, skapa reningsverk av högsta kvalitet som ska klara av den ökade kapaciteten i området. Samtidigt med ett stort fokus på hållbarhet och nytänkande, säger Erik Olsson, områdeschef på ByggDialog och projektchef för Nodava-projekten.

Nodava (Norra Dalarna Vatten & Avfall) är drift- och utförandebolag för de kommunala VA-anläggningarna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner i Norra Dalarna.