HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Psykiatriblocket i Skövde ett praktexempel på partnering

Nyheter - 31 oktober, 2022

Psykiatriblocket är den första delen av miljardprojektet vid Skaraborgs sjukhus som står klart.  Ett komplext projekt som ställt höga krav på samordning, noggrannhet styrning och såklart – dialog.

Akut-, service- och psykiatriblocket (ASP-blocket) är ett omfattande vårdbyggnadsprojekt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, som totalt omfattar 67 000 kvm. Psykiatriblocket är den första byggnaden som färdigställts och som nu samlar all psykiatrisk vård, i toppmoderna och ändamålsenliga lokaler. Västfastigheter är beställare av projektet och menar att partnering varit en framgångsfaktor för att lyckas.

– Det vinnande konceptet har varit ett djupgående samarbete, där samtliga har kunnat påverka projektet framdrift. Det nära samarbetet och täta prognosarbetet gav oss möjlighet att ge Skaraborgs sjukhus det absolut mesta för pengarna. Slutresultatet är över förväntan.

Att kunna ge vården nya moderna och funktionella lokaler på utsatt tid och under budget är ett bra kvitto på att partnering var rätt val för detta projekt.

Västfastigheters projektledare Henrik Gustavsson

Samarbete löste utmaningar

Psykiatriblocket har varit ett komplext och installationstungt projekt som pågått på ett befintligt sjukhusområde, där säkerheten för både medarbetare, vårdpersonal, patienter och besökare har haft högsta prioritet. Samtidigt har enormt många människor och olika yrkesgrupper befunnit sig på bygget och samsats om ytan och olika byggmoment. Periodvis var det över 200 personer på plats samtidigt. Förutsättningarna har ställt höga krav på noggrann planering gällande både projektering, ekonomi, tidplaner, samordning, logistik och personal. Trots det beskriver produktionschef Kimmo Ylioja det nu färdigställda Psykiatriblocket som ett praktexempel på samarbete.

– Samarbetet har genomsyrat projektet från start till slut. Det genomsyrar alltid våra projekt men här fick vi verkligen ihop grupperna. I stora drag har processen funkat utan större störningar genom hela resan fram till slutbesiktning och även efter. Man har verkligen kunnat känna att alla ville projektets bästa.

Trots komplexiteten och en pågående pandemi har projektet och bygget flutit på utan större problem och helt i linje med tidplanen. Projektet blev till och med billigare än budgeterat.

– Ekonomi och utformning har suttit tillsammans på ett projektkontor placerat på arbetsområdet över tid i projektet. Det har gett korta beslutsvägar mellan projektörer, entreprenörer och beställare. Vi har exempelvis kunnat göra ändringar under tiden som projektet fortgick för att matcha nya rön, vilket gav rätt förutsättningar till att skapa en byggnad med den modernaste av funktionalitet. För att nå de korta beslutsvägar har hög närvaro från oss som beställare vart viktigt, säger Henrik Gustavsson.

Fokus på trygghet och trivsel

Lokalerna är specialanpassade för psykiatrisk verksamhet och utformade för att skapa trygghet och trivsel för både patienter och personal. Utöver konst och en lugnande färgsättning har lokalerna en dygnsrytmbelysning som underlättar för dem som vistas där långa tider. Byggnaden har flera innergårdar som är utformade för att ge mycket ljusinsläpp men även för att skapa genomsiktlighet och kontroll. Den femkantiga formen skapar en härlig dynamik men framför allt en säkrare vårdmiljö eftersom det inte finns några dolda hörn.

– Det är verkligen en jättefin byggnad. Flera konstelement har integrerats och blivit en del av byggnaden. Exempelvis  spaljéväggar  med stora panoramabilder på landskap som fungerar som rumsavdelare och ljuskronor utformade som blomsterknoppar. Det är en hemmamiljö med harmoniska material och kulörer. Byggnaden har en större andel trä och ekspaljéer som man traditionellt sett inte har inom den somatiska vården, säger Kimmo Ylioja.

Grönskande innergård psykiatriblocket byggt i partnering

En annan viktig aspekt i planeringen har varit att skapa olika typer av sociala utrymmen för vårdtagarna med platser för både avskildhet och gemenskap. Hela kliniken är skapad för att vara en läkande vårdmiljö. Det har också lagts stor vikt vid säkerheten för både vårdtagare och medarbetare.

En samlad och behovsanpassad vård

Tidigare befann sig verksamheten på flera ställen i Skaraborgs län. Nu är alla psykiatriavdelningar samlade på samma ställe. När hela ASP-blocket är färdigt sommaren 2023 kommer närheten mellan psykiatrin och den somatiska vården stärka samverkan mellan dem.

– Patienterna kommer få den bästa möjliga vården. Det ger andra möjligheter när hela psykiatrin är samlad och hänger ihop med den somatiska vården. Vi vill att de boende ska må så bra som möjligt. Därför har vi lagt stort fokus på den trivsamma miljön och verksamhetens involvering i alla beslut, säger  Mikael Jardeby, projektchef på ByggDialog.

Skulptur psykiatriblocket Skövde byggt i partnering

Framgångsfaktorer

Förutom en sammansvetsad och prestigelös organisation där rätt personer och rätt kompetens har närvarat, finns det flera andra framgångsfaktorer i projektet. Vi har haft en noggrann styrning under byggproduktionen och använt 3D-modellen ute i produktion. Alla har haft tillgång till modellen digitalt där den ständigt uppdaterades. Det har gett bättre kvalitet, färre kollisioner, större effektivitet och bättre samordning. Tillämpningen av BIM i produktion leder till enklare och snabbare kommunikationsprocesser mellan de olika aktörerna på byggarbetsplatsen. Man får ett flyt i produktionen och en öppen, löpande dialog mellan alla discipliner. Det sparar både tid och pengar.

– Vi har bra rutiner och verktyg för det här arbetet vilket gett goda resultat i projektet. En annan framgångsfaktor är att vi har haft en beställare som har förstått vikten av att ta beslut i rätt tid och även varit öppna för alternativa lösningar, så att vi kunnat hitta både kostnadsbesparingar och samtidigt tillgodose verksamhetens behov, säger Mikael Jardeby.

Projektet har också präglats av ett prestigelöst samarbete mellan alla yrkeskategorier.

– Vi är nöjda med samarbetet i projektet som i stort sett har varit friktionsfritt med några små och få undantag. Våra förväntningar har motsvarats med engagerade entreprenörer som inte är rädda för att gå en extra meter för att få ett bra resultat. Extra nöjda är vi med det skråöverskridande samarbetet, man har hjälpt varandra för projektets bästa, säger Joakim Staaf, övergripande projektledare på Västfastigheter.

 

Mer information

Mer om projektet hittar du här vastfastigheter.se

Fler sjukhusprojekt som vi genomfört hittar du här

Specialisttandvårdscentrum i Skövde

Barn- och kvinnokliniken i Skövde

Falu lasarett

 

Mikael Jardeby

Områdeschef Speciella Projekt

mikael.jardeby@byggdialog.se

7 tips för ett lyckat vårdprojekt

Ta in en totalentreprenör tidigt ✅ Jobba i partnering ✅ Få ihop en samlad och prestigelös organisation över yrkesgränserna ✅ Kunskapsintegration från alla discipliner redan i tidigt skede ✅ Inkludera verksamheten ✅ Noggrann styrning under produktion. Nyttja 3D-modellen ✅ Hög närvaro hos beställaren ✅