HållbarhetJämlikhet

Tomaslundsskolan Vetlanda

Vetlanda

Ort: Vetlanda
Projektår: 2021-2024
Beställare: Vetlanda kommun
Typ av projekt: Om- och tillbyggnad av F6-skola och särskola för ca 400 elever. Integrering av resurscentrum och ny trafiklösning.
Kostnad: ca 90 mkr
Yta: Ombyggnad ca 1500 m2 BTA, Tillbyggnad 3000 m2 BTA
Kontaktperson: Projektchef Mattias Svensson, mattias.svensson@byggdialog.se, 010-459 89 95
Produktionschef Carl Ung Silvennoinen, carl.u.silvennoinen@byggdialog,se, 010-459 89 44
Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering
Samarbetspartners: Gilbert Gustavssons, SP-gruppen, Sandbäckens rör, Ventab, Nordomatic
Arkitekt: Fredblad arkitekter


Ort: Vetlanda
Projektår: 2021-2024
Beställare: Vetlanda kommun
Typ av projekt: Om- och tillbyggnad av F6-skola och särskola för ca 400 elever. Integrering av resurscentrum och ny trafiklösning.
Kostnad: ca 90 mkr
Yta: Ombyggnad ca 1500 m2 BTA, Tillbyggnad 3000 m2 BTA
Kontaktperson: Projektchef Mattias Svensson, mattias.svensson@byggdialog.se, 010-459 89 95
Produktionschef Carl Ung Silvennoinen, carl.u.silvennoinen@byggdialog,se, 010-459 89 44
Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering
Samarbetspartners: Gilbert Gustavssons, SP-gruppen, Sandbäckens rör, Ventab, Nordomatic
Arkitekt: Fredblad arkitekter

Mattias Svensson

Projektchef

mattias.svensson@byggdialog.se