HållbarhetJämlikhet

T-huset

Örebro

Ort: Örebro
Projektår: 2017-2021
Beställare: Region Örebro län
Typ av projekt: Tillbyggnad av  Universitetssjukhuset i Örebro samt tillkommande optioner av olika omfattning.
Yta: 300 m2
Kostnad: ca 30 mkr
Kontaktperson:
Projektchef Magnus Linder 010-459 88 27, magnus.linder@byggdialog.se
Entreprenadform: Totalentreprenad
Samarbetspartners: Kanonaden, Radiator VVS, Ventpartner, Midroc electro, Processing AB och WSP
Arkitekt: Klara arkitekter


Ort: Örebro
Projektår: 2017-2021
Beställare: Region Örebro län
Typ av projekt: Tillbyggnad av  Universitetssjukhuset i Örebro samt tillkommande optioner av olika omfattning.
Yta: 300 m2
Kostnad: ca 30 mkr
Kontaktperson:
Projektchef Magnus Linder 010-459 88 27, magnus.linder@byggdialog.se
Entreprenadform: Totalentreprenad
Samarbetspartners: Kanonaden, Radiator VVS, Ventpartner, Midroc electro, Processing AB och WSP
Arkitekt: Klara arkitekter