HållbarhetJämlikhet

Strategisk partnering, Sunne

Sunne

Ort: Sunne
Projektår:  2020-2023
Beställare: Sunne Fastighets AB
Typ av projekt: Om-, till- och nybyggnader i beställarens fastighetsbestånd.
Kontaktperson: Projektchef Emma Blomgren, emma.blomgren@byggdialog.se, 010-4598817
Produktionschef Torbjörn Paulsson, torbjorn.paulsson@byggdialog.se, 010-459 88 39
Entreprenadform: Totalentreprenad i strategisk partnering
Arkitekt: Klara Arkitekter
Samarbetspartners: WSP, Sweco, NRC Group AB, Ereo AB, Cavrerion AB, Elcenter.


Ort: Sunne
Projektår:  2020-2023
Beställare: Sunne Fastighets AB
Typ av projekt: Om-, till- och nybyggnader i beställarens fastighetsbestånd.
Kontaktperson: Projektchef Emma Blomgren, emma.blomgren@byggdialog.se, 010-4598817
Produktionschef Torbjörn Paulsson, torbjorn.paulsson@byggdialog.se, 010-459 88 39
Entreprenadform: Totalentreprenad i strategisk partnering
Arkitekt: Klara Arkitekter
Samarbetspartners: WSP, Sweco, NRC Group AB, Ereo AB, Cavrerion AB, Elcenter.

Emma Blomgren

Projektchef

emma.blomgren@byggdialog.se