HållbarhetJämlikhet

Strategisk partnering med EdetHus

Lilla Edet

Ort: Lilla Edet
Beställare: EdetHus
Projektår: 2023-2025
Typ av projekt: Strategisk partnering bestående av om- och tillbyggnad av Strömskolan, nybyggnation av idrottshallen vid Fuxernaskolan och nybyggnation av en brandstation.
Budget: 170 miljoner
Yta: 4500 kvm
Kontaktperson: Projektchef:Pär Mattsson, par.mattsson@byggdialog.se, 0725-748880.
Platschef: Lars Albrektson, lars.albrektson@byggdialog.se, 0725-748866.
Entreprenadform: Totalantreprenad
Samarbetspartners: Fyrkantens ventilation, Rörinstallationer i Karlstad, SP-Gruppen, CarlGustav Solutions, Falks Markentreprenad
Arkitekt: LINK Arkitektur


Ort: Lilla Edet
Beställare: EdetHus
Projektår: 2023-2025
Typ av projekt: Strategisk partnering bestående av om- och tillbyggnad av Strömskolan, nybyggnation av idrottshallen vid Fuxernaskolan och nybyggnation av en brandstation.
Budget: 170 miljoner
Yta: 4500 kvm
Kontaktperson: Projektchef:Pär Mattsson, par.mattsson@byggdialog.se, 0725-748880.
Platschef: Lars Albrektson, lars.albrektson@byggdialog.se, 0725-748866.
Entreprenadform: Totalantreprenad
Samarbetspartners: Fyrkantens ventilation, Rörinstallationer i Karlstad, SP-Gruppen, CarlGustav Solutions, Falks Markentreprenad
Arkitekt: LINK Arkitektur