HållbarhetJämlikhet

Skolor och idrottshallar i Värnamo

Värnamo

Ort: Värnamo
Projektår: 2021-2025
Beställare: Värnamo kommun
Typ av projekt: Nybyggnation av en 4-6 skola,  en F-6 skola med idrottshall samt en fullstor fristående idrottshall.
Antal elever: 475 elever (4-6), 550 elever (F-6)
Kostnad: ca 500 mkr
Yta: Nybyggnad skola ca 5500-6000 kvm vardera
Kontaktperson: Projektledare Mattias Svensson, 010-459 89 95, mattias.svensson@byggdialog.se
Produktionschef Fredrik Jörnebrant, 010-459 88 60, fredrik.jornebrant@byggdialog.se
Entreprenadform: Totalentreprenad i strategisk partnering
Samarbetspartners: Rörinstallationer, SP-gruppen, Inneklimat, GRJ AB, Swedomat, WSP
Arkitekt: Fredblads arkitekter


Ort: Värnamo
Projektår: 2021-2025
Beställare: Värnamo kommun
Typ av projekt: Nybyggnation av en 4-6 skola,  en F-6 skola med idrottshall samt en fullstor fristående idrottshall.
Antal elever: 475 elever (4-6), 550 elever (F-6)
Kostnad: ca 500 mkr
Yta: Nybyggnad skola ca 5500-6000 kvm vardera
Kontaktperson: Projektledare Mattias Svensson, 010-459 89 95, mattias.svensson@byggdialog.se
Produktionschef Fredrik Jörnebrant, 010-459 88 60, fredrik.jornebrant@byggdialog.se
Entreprenadform: Totalentreprenad i strategisk partnering
Samarbetspartners: Rörinstallationer, SP-gruppen, Inneklimat, GRJ AB, Swedomat, WSP
Arkitekt: Fredblads arkitekter

Mattias Svensson

Projektchef

mattias.svensson@byggdialog.se