HållbarhetJämlikhet

Skolor i strategisk partnering i Göteborgs stad

Göteborg

Ort: Göteborg
Projektår: 2019-2023
Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Typ av projekt: Nybyggnation av 2-4 grundskolor i Göteborg
Kontaktperson: 
Projektchef, Mattias Svensson, 010-459 89 95, mattias.svensson@byggdialog.se
Entreprenadform: Totalentreprenad i strategisk partnering
Samarbetspartners: LG-Contracting, Ventab, SP-Gruppen AB, Veidekke entreprenad AB, Power Heat Sprinkler West AB, ELU- konsult AB
Arkitekt: Fredblads arkitekter


Ort: Göteborg
Projektår: 2019-2023
Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Typ av projekt: Nybyggnation av 2-4 grundskolor i Göteborg
Kontaktperson: 
Projektchef, Mattias Svensson, 010-459 89 95, mattias.svensson@byggdialog.se
Entreprenadform: Totalentreprenad i strategisk partnering
Samarbetspartners: LG-Contracting, Ventab, SP-Gruppen AB, Veidekke entreprenad AB, Power Heat Sprinkler West AB, ELU- konsult AB
Arkitekt: Fredblads arkitekter