HållbarhetJämlikhet

Sanduddens skola, Ekerö

Ekerö

Ort: Ekerö
Projektår: 2021-2024
Beställare: Ekerö kommun
Typ av projekt: Nybyggnation av F-9 skola för 900 barn och elever, fristående idrottshall samt rivning av befintlig skola.
Kostnad: 420 mkr
Yta: 12 000 m2
Kontaktperson: Projektchef Karl Sköld, karl.skold@byggdialog.se, 010-459 88 70
Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering
Samarbetspartners; Kadesjös Ingenjörsbyrå, Kanonaden Entreprenad, SP-Gruppen, Rörinstallationer, Klimatentreprenad
Arkitekt: Max Arkitekter
Miljö: Projekteras och byggs enligt Miljöbyggnad Silver


Ort: Ekerö
Projektår: 2021-2024
Beställare: Ekerö kommun
Typ av projekt: Nybyggnation av F-9 skola för 900 barn och elever, fristående idrottshall samt rivning av befintlig skola.
Kostnad: 420 mkr
Yta: 12 000 m2
Kontaktperson: Projektchef Karl Sköld, karl.skold@byggdialog.se, 010-459 88 70
Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering
Samarbetspartners; Kadesjös Ingenjörsbyrå, Kanonaden Entreprenad, SP-Gruppen, Rörinstallationer, Klimatentreprenad
Arkitekt: Max Arkitekter
Miljö: Projekteras och byggs enligt Miljöbyggnad Silver

Karl Sköld

Områdeschef Öst

karl.skold@byggdialog.se