HållbarhetJämlikhet

Produktionsanläggning och kontor

Sundsvall

Ort: Sundsvall
Beställare: Vectura Fastigheter AB
Projektår: 2022-2024
Typ av projekt: Nyproduktion av av produktionshall, R&D samt huvudkontor
Budget: 349 mkr
Yta: ca 14 000 kvm
Kontaktperson: Projektchef: Emma Björkenstam, emma.bjorkenstam@byggdialog.se, 072-574 88 88
Platschef: Mikael Langell, mikael.langell@byggdialog.se, 076-140 73 84
Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering
Samarbetspartners: Carl Gustav Solution, Gustafssons rör, Miljöventilation, Härnösand schakt- & trädgårdsanläggningar, Sprincom, Henningsons el
Arkitekt: Sweco


Ort: Sundsvall
Beställare: Vectura Fastigheter AB
Projektår: 2022-2024
Typ av projekt: Nyproduktion av av produktionshall, R&D samt huvudkontor
Budget: 349 mkr
Yta: ca 14 000 kvm
Kontaktperson: Projektchef: Emma Björkenstam, emma.bjorkenstam@byggdialog.se, 072-574 88 88
Platschef: Mikael Langell, mikael.langell@byggdialog.se, 076-140 73 84
Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering
Samarbetspartners: Carl Gustav Solution, Gustafssons rör, Miljöventilation, Härnösand schakt- & trädgårdsanläggningar, Sprincom, Henningsons el
Arkitekt: Sweco

Emma Björkenstam

Områdeschef Norr

emma.bjorkenstam@byggdialog.se