HållbarhetJämlikhet

Outokumpo Growth Case

Degerfors

Beställare: Outokumpu Stainless AB, beställarrepresentant Rune Arvidsson
Yta: xxx m2
Kostnad: 100 mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad med partnering
Samarbetspartners: Goddtech, Fermeco AB, Markarbeten i Värmland, Peab Sverige, Takringen i Örebro AB, WSP
Arkitekt: Byggstatik AB


Rostfritt stål till hela världen

Outokumpo i Degerfors är ett stålverk som tillverkar produkter inom rostfria specialstål till hela världen. För att höja kapaciteten med ett ökat flöde av rostfri kvartoplåt, krävdes ny logistik och större ytor. Projektet var uppdelat i fyra delprojekt (WHF, HTLL, Bethus, Sliphall) och omfattade om-, till- och nybyggnation av verket samt ny utrustning som t.ex. ny insättningsugn, planmaskiner, värmebehandlingsugnar med tillhörande kylsträcka och riktverk samt en uppdaterad svalbädd. Miljötanken var stor under projektet vilket resulterade i en minskning av energiförbrukningen med upp till 50 procent. Investeringen innebär att Outokumpo idag kan erbjuda sina kunder en större produktportfölj, kundanpassat specialstål, högre kvalitet och kortare ledtider.

Beställare: Outokumpu Stainless AB, beställarrepresentant Rune Arvidsson
Yta: xxx m2
Kostnad: 100 mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad med partnering
Samarbetspartners: Goddtech, Fermeco AB, Markarbeten i Värmland, Peab Sverige, Takringen i Örebro AB, WSP
Arkitekt: Byggstatik AB