HållbarhetJämlikhet

Ortopedkliniken i Falun – ett samverkansprojekt i toppklass

Falun

 • Ort: Falun
 • Projektår: 2020-2022
 • Beställare: Regionfastigheter Region Dalarna
 • Typ av projekt: Ombyggnation av ortopedklinik
 • Yta: 3500 m2
 • Budget: 112 mkr
 • Kontaktperson: Projektchef Mikael Jardeby, 010-459 88 07, mikael.jardeby@byggdialog.se
 • Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering
 • Samarbetspartners: Henningsons Elektriska AB, Assembliin VS, BBM Dalarna, STICAB, WSP, Sandå Sverige AB, Dalab dala luftbehandling AB, ÅF infrastructure, Akustikmontage i Borlänge AB, Siemens AB, Brandskyddslaget AB, VOID AB, Sprincom AB
 • Arkitekt: Sweco

Pris i utmärkt projektkvalitet till Ortopedkliniken i Falun

Våra 10 bästa tips för en hög projektkvalitet


Ortopedavdelning 17 och 18 samt ortopedkliniken hade ett stort behov av en modernisering av sina lokaler. Sjukhusets tekniska system var uttjänta och lokalutformningen inte anpassad för modern vård och vetenskap.

Region Dalarna handlade upp ByggDialog upp som totalentreprenör för projektet under 2020. Projektet har inneburit omfattande ombyggnation och anpassning till de olika vårdverksamheterna. Sjukhuset erbjuder nu moderna enkelrum och tvåbäddsrum, i stället för flerbäddssalar som fanns tidigare. Byggnaden har också fått helt nya tekniska system.

 

Väntrum ortopedkliniken Falu lasarett

Totalt har 3500 kvm byggts om. Under hela byggprocessen pågick vårdverksamhet i huset vilket har ställt höga krav på kommunikation, samordning och säkerhetsarbete. Partnering som samarbetsformen skapade delaktighet, engagemang och öppenhet från alla parter – förutsättningar som är viktiga för att lyckas med komplexa vårdprojekt.

Samverkan och partnering en framgångsfaktor

Niklas Nilsson är platschef på projektet och har varit med sen starten. Framgångsfaktorn är enligt honom samverkan.

– Som totalentreprenör så är det vi som styr och samordnar hela projektet, men alla som deltagit i projektet har varit med och bidragit. Partnering som arbetsform gör att vi alla är ett lag som jobbar tillsammans för projektets bästa. Det är det som gör att vi kunnat genomföra ett så bra projekt trots många utmaningar, säger Niklas Nilsson.

Martin Ullgren som är projektchef på Region Dalarna håller med om att partneringupplägget varit en viktig nyckel för framgångarna.

– Vi satte redan från start upp tydliga mål för projektet, som inte bara omfattat hur slutprodukten skulle bli utan som också berörde exempelvis hållbarhet, tvärfacklig samverkan, samarbete med verksamheten, kommunikation och projektklimat. Det har gjort att vi kunnat skapa en öppen, inkluderande och effektiv arbetsmiljö som bidragit till kvaliteten i projekt.

Martin Ullgren

Falu lasarett röntgenutrustning

Delaktighet, god planering och BIM gav hög kvalitet

Under processen använde vi olika kvalitetsmätningar för att ta ”tempen” på projektet. Vi mätte allt ifrån samarbete, planering, bemanning, konflikthantering och arbetsklimatet. Resultatet låg sedan till grund för förbättringar i projektet.

Förutom en mycket bra planering, kontroll och uppföljning lyckades projektet även kombinera det man kan kalla för kontrollerande eller styrande ledarskap med toppresultat för arbetsglädje och olika samverkansfaktorer.

– Platsledningen har lagt ner ett oerhört arbete för att få med alla i projektet, få dem att känna sig delaktiga och engagerade. Detta gäller inte minst yrkesarbetarna. Ledande montörer medverkade kontinuerligt i de dagliga avstämningarna och bidrog till planeringen. Detta, tillsammans med att projektet varit så väl planerat, är nog nycklarna till att projektet lyckats så väl, menar Martin Ullgren.

Användningen av BIM fullt ut har också bidragit till den goda strukturen och styrningen i projektet, där alla har haft tillgång till de digitala modellerna. Genom att även använda BIM vid skyddsronder, egenkontroller och besiktningar har arbetet effektiviserat arbetet och projektet blivit kvalitetssäkrat.

Ortopedkliniken Falu lasaarett väntrum

Pris i utmärkt projektkvalitet

Projektet Ortopedkliniken tilldelades utmärkelsen ”PQi- Utmärkt projektkvalitet”. Utmärkelsen är byggsektorns nya kvalitetsutmärkelse och delas ut till projekt som håller en extraordinärt hög projektkvalitet uthålligt över tid.

– Alla var delaktighet och engagerade. Det fanns inga dolda agendor och det mycket väl planerat, vilket skapade förutsättningar för en god styrning och uppföljning av projektet, säger Martin Ullgren.

Projektet var färdigställt i maj 2022 och verksamheten flyttade in under sommaren.

Här kan du ta del av våra erfarenheter från Ortopedkliniken och våra 10 bästa tips för hög kvalitet i byggprojekt.

 

 

 • Ort: Falun
 • Projektår: 2020-2022
 • Beställare: Regionfastigheter Region Dalarna
 • Typ av projekt: Ombyggnation av ortopedklinik
 • Yta: 3500 m2
 • Budget: 112 mkr
 • Kontaktperson: Projektchef Mikael Jardeby, 010-459 88 07, mikael.jardeby@byggdialog.se
 • Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering
 • Samarbetspartners: Henningsons Elektriska AB, Assembliin VS, BBM Dalarna, STICAB, WSP, Sandå Sverige AB, Dalab dala luftbehandling AB, ÅF infrastructure, Akustikmontage i Borlänge AB, Siemens AB, Brandskyddslaget AB, VOID AB, Sprincom AB
 • Arkitekt: Sweco

Pris i utmärkt projektkvalitet till Ortopedkliniken i Falun

Våra 10 bästa tips för en hög projektkvalitet

Mikael Jardeby

Områdeschef Speciella Projekt

mikael.jardeby@byggdialog.se