HållbarhetJämlikhet

Office Consolidation- Valmet största anläggning i Sverige

Karlstad

Ort: Karlstad
Projektår: 2017-2018
Beställare: Valmet AB
Typ av projekt: Ombyggnad av industrilokaler till Valmets största anläggning utanför Finland.
Yta: Ca 5200 m2
Budget: ca 65 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad
Samarbetspartners:  SP-Gruppen, Fläktteknik, LG Contracting, Interoc Akustik, Sandå Sverige, Segermo, BBM, Byggbeslag, Nordmarkens fasader
Arkitekt: Tengbom Arkitekter


Den toppmoderna kontorsbyggnaden tornar upp sig på Lamberget i Karlstad, och inget vittnar om att det tidigare stått en maskinhall på platsen. Den nya anläggningen i Karlstad är Valmets största i världen utanför Finland med en total yta på 5 000 kvm och över 700 anställda. Området har också utökats med en industribyggnad och flera moderniseringar av övriga fastigheter har gjorts.

I Karlstad ligger Valmets centrum för mjukpapper, kokning och kausticering med både industri- och kontorslokaler. Projektet startade i 2017 i syfte att bygga en samlad anläggning istället för de två separata som fanns tidigare. Uppdraget omfattade ombyggnad av befintlig industrilokal till kontosmiljöer, tillbyggnad av en industribyggnad för produktion samt en ny entrébyggnad. Utöver detta har också mindre ombyggnader av lagerhall, rivningsarbeten samt en ny logistik- och trafiklösning gjorts.

Den befintliga industrilokalen, som tidigare fungerat som en maskinhall, utökades med tre våningar och byggdes om till ett modernt kontorshus med öppna landskap, konferensrum och mötesplatser. Innan ombyggnaden kunde göras skulle enorma maskindelar lyftas ut ur industrilokalen, något som ställde stora krav på både logistik och säkerhet. I den nya industrihallen har bland annat Valmets pilotanläggning fått flytta in. Stor vikt har lagts vid att säkerställa den pågående verksamheten under byggtiden. Anläggningen invigdes i juni 2019 under högtidliga former.

Ort: Karlstad
Projektår: 2017-2018
Beställare: Valmet AB
Typ av projekt: Ombyggnad av industrilokaler till Valmets största anläggning utanför Finland.
Yta: Ca 5200 m2
Budget: ca 65 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad
Samarbetspartners:  SP-Gruppen, Fläktteknik, LG Contracting, Interoc Akustik, Sandå Sverige, Segermo, BBM, Byggbeslag, Nordmarkens fasader
Arkitekt: Tengbom Arkitekter