HållbarhetJämlikhet

Länssjukhuset Kalmar

Kalmar

Ort: Kalmar
Projektår/projekttid: 2022-2026
Beställare: Region Kalmar län
Typ av projekt: Ny- och ombyggnad av Hus 38 och 12 för onkologisk strålbehandling.
Yta:  5300 m2 nybyggnad och 1000 m2 ombyggnad BTA
Kontaktperson: Mikael Jardeby, mikael.jardeby@byggdialog.se, 010-4598807
Entreprenadform: Utförandeentreprenad i partnering
Samarbetspartners: Anläggarna, Sanbäckens Rör, Avent, Elia, Linjemontage, Pronecta, Sprinklerbolaget Syd
Miljö: Byggs enligt Miljöbyggnad Silver (certifieras inte)

 


Ort: Kalmar
Projektår/projekttid: 2022-2026
Beställare: Region Kalmar län
Typ av projekt: Ny- och ombyggnad av Hus 38 och 12 för onkologisk strålbehandling.
Yta:  5300 m2 nybyggnad och 1000 m2 ombyggnad BTA
Kontaktperson: Mikael Jardeby, mikael.jardeby@byggdialog.se, 010-4598807
Entreprenadform: Utförandeentreprenad i partnering
Samarbetspartners: Anläggarna, Sanbäckens Rör, Avent, Elia, Linjemontage, Pronecta, Sprinklerbolaget Syd
Miljö: Byggs enligt Miljöbyggnad Silver (certifieras inte)