HållbarhetJämlikhet

Kontorsbyggnad Västerås

Västerås

Ort: Västerås
Projektår: 2022-2026
Beställare: Slaggborn AB
Typ av projekt: Nybyggnation av kontorsbyggnad.
Budget: 2 miljarder
Yta: 52300m2
Kontaktperson: Projektchef Mikael Jardeby, mikael.jardeby@byggdialog.se, 070-753 88 07.
Entreprenadform: TE och samverkan
Samarbetspartners: Kanonaden, SP-Gruppen, Rörentreprenör LG, Instair, Automationsbolaget, Sprinklerbolaget, Stomme CGS, Struktor.
Arkitekt: AG-arkitekter


Ort: Västerås
Projektår: 2022-2026
Beställare: Slaggborn AB
Typ av projekt: Nybyggnation av kontorsbyggnad.
Budget: 2 miljarder
Yta: 52300m2
Kontaktperson: Projektchef Mikael Jardeby, mikael.jardeby@byggdialog.se, 070-753 88 07.
Entreprenadform: TE och samverkan
Samarbetspartners: Kanonaden, SP-Gruppen, Rörentreprenör LG, Instair, Automationsbolaget, Sprinklerbolaget, Stomme CGS, Struktor.
Arkitekt: AG-arkitekter

Mikael Jardeby

Områdeschef Speciella Projekt

mikael.jardeby@byggdialog.se