HållbarhetJämlikhet

Kastanjegårdens förskola

Örebro

Ort: Örebro
Projektår: 2017-2018
Beställare: Futurum Fastigheter i Örebro AB
Typ av projekt: Nybyggnation av förskola med fem avdelningar samt tillhörande storkök och utemiljö.
Antal elever/barn: cirka 90
Yta: Cirka 1050 m2
Budget: ca 32 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad
Samarbetspartners: Bro & Väg Mälardalen AB, Elcenter AB, LG Contracting, Piscator Ventilation AB, Wani Energi AB
Arkitekt: Mondo Arkitekter


Kastanjegårdens förskola ligger i det mångkulturella området Vivalla nordväst om Örebro. Det är en nybyggd förskola i två plan med en yta på cirka 1000 kvm och plats för 90 barn. Lokalerna och utemiljön är utformad för att skapa en miljö som stimulerar och utmanar barnens dagliga lust till lärande där inflytande och språkutveckling står i fokus. Skolan är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Projektet startade 2016 och byggproduktionen drog igång 2017. Skolan stod klar i maj 2018 och i augusti samma år kunde barn och pedagoger flytta in i sina nya lokaler.

Ort: Örebro
Projektår: 2017-2018
Beställare: Futurum Fastigheter i Örebro AB
Typ av projekt: Nybyggnation av förskola med fem avdelningar samt tillhörande storkök och utemiljö.
Antal elever/barn: cirka 90
Yta: Cirka 1050 m2
Budget: ca 32 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad
Samarbetspartners: Bro & Väg Mälardalen AB, Elcenter AB, LG Contracting, Piscator Ventilation AB, Wani Energi AB
Arkitekt: Mondo Arkitekter