HållbarhetJämlikhet

Kalmar länssjukhus

Kalmar

Ort: Kalmar
Beställare: Region Kalmar län
Projektår: 2022-2026
Typ av projekt: Om- och nybyggnad av Onkologi Hus 12 och 38
Budget: ca 300 mkr
Yta: Nybyggnad  ca 5700 m2 BTA, ombyggnad ca 1500 m2 BTA
Kontaktperson: Projektchef: Mikael Jardeby, mikael.jardeby@byggdialog.se, 010-4598807
Platschef Kimmo Ylioja, kimmo.ylioja@byggdialog.se, 010-4598823
Entreprenadform: Generalentreprenad i partnering
Samarbetspartners: Anläggarna i Kalmar AB, Sandbäckens Rör i Kalmar AB, Avent Drift & Innemiljö AB, Elia AB, Pronecta AB
Arkitekt: Fojab


Ort: Kalmar
Beställare: Region Kalmar län
Projektår: 2022-2026
Typ av projekt: Om- och nybyggnad av Onkologi Hus 12 och 38
Budget: ca 300 mkr
Yta: Nybyggnad  ca 5700 m2 BTA, ombyggnad ca 1500 m2 BTA
Kontaktperson: Projektchef: Mikael Jardeby, mikael.jardeby@byggdialog.se, 010-4598807
Platschef Kimmo Ylioja, kimmo.ylioja@byggdialog.se, 010-4598823
Entreprenadform: Generalentreprenad i partnering
Samarbetspartners: Anläggarna i Kalmar AB, Sandbäckens Rör i Kalmar AB, Avent Drift & Innemiljö AB, Elia AB, Pronecta AB
Arkitekt: Fojab