HållbarhetJämlikhet

Förskolor i strategisk partnering

Örebro

Ort: Örebro
Projektår: 2015-2018
Beställare: Futurum Fastigheter AB
Typ av projekt: Ny- och ombyggnation av fem förskolor i Örebro kommun
Yta: ca 5500 m2 BTA
Antal skolor/förskolor: 5 st
Budget: ca 170 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad i strategisk partnering
Samarbetspartners: Bro och Väg, LG Contracting, Piscator Ventilation, Midroc electric, Wani Energi, WSP, Brogrund, Schneider, Häggmarks, BBM, KamTech, Interoc Akustic, Krafft Måleri, VVS-profilen, Gårdsfelts kyl
Arkitekt: Mondo Arkitekter


Tillsammans med Futurum Fastigheter har vi i ett strategiskt samverkansprojekt byggt fem nya förskolor i Örebro kommun. Projektet startade 2015 och har löpt under 5 år. De förskolor som ingått i projektet är Silvans förskola, Lillåns förskola, Västerparks förskola, Regnbågens förskola och Mariebergs förskola.

Läs mer om Regnbågens förskola här.

Läs mer om Mariebergs förskola här.

Silvans förskola

Projektår: 2018-2019
Yta: 1100 kvm
Kostnad: ca 33 milj kr

I början av januari 2019 flyttade barn och pedagoger in i den nybyggda förskolan Silvan i Örebro. Projektet startade 2018 och har omfattat nybyggnation av förskola på ca 1100 kvm med eget kök och matsal samt markarbeten och utemiljö. Förskolan är dimensionerad för ca 90 barn och är uppdelad på fem avdelningar i två plan. Den är certifierad för Miljöbyggnad Silver.

”Hela projektet har fungerar bra. Vi är jättenöjda. Det är roligt att få vara med på en sådan här resa.”

Susanne Carlsson, förskolechef vid Silvan

 

Lillåns förskola

Projektår: 2017-2018
Yta: 1175 kvm
Kostnad: ca 35,6 milj kr

Lillåns förskola är en nybyggd förskola i bostadsområdet Lillån, några kilometer norr om Örebro. Verksamheten flyttade in i januari 2019. Förskolan har fem avdelningar och ett tillagningkök med tillhörande matsal. Förskolan är anpassad för cirka 90 barn och certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

 

Västerparks förskola

Projektår: 2015-2016
Yta: 450 kvm
Kostnad: ca 16,1 milj kr

Västerparks förskola har fem avdelningar och plats för ca 90 barn, samt en avdelning för natt- och helgomsorg. Projektet startade i maj 2016 och har omfattat om- och tillbyggnation av förskolelokaler samt tillagningskök, på ca 450 kvm BTA.  I januari 2017 kunde barnen flytta in i sin nya förskola som är certifierad för Miljöbyggnad Silver.

 

 

 

Ort: Örebro
Projektår: 2015-2018
Beställare: Futurum Fastigheter AB
Typ av projekt: Ny- och ombyggnation av fem förskolor i Örebro kommun
Yta: ca 5500 m2 BTA
Antal skolor/förskolor: 5 st
Budget: ca 170 mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad i strategisk partnering
Samarbetspartners: Bro och Väg, LG Contracting, Piscator Ventilation, Midroc electric, Wani Energi, WSP, Brogrund, Schneider, Häggmarks, BBM, KamTech, Interoc Akustic, Krafft Måleri, VVS-profilen, Gårdsfelts kyl
Arkitekt: Mondo Arkitekter