HållbarhetJämlikhet

Barn- och kvinnoklinik

Skövde

 • Beställare: Västfastigheter Beställarrepresentant Bo Kjellstrand
 • Yta: 12 000 kvm
 • Kostnad: 256 milj. SEK
 • Entreprenadform: Generalentreprenad med partnering
 • Samarbetspartners: LG Contracting, Bravida styr och vent, Imtech
 • Arkitekt: Pyramiden Arkitekter

Under våren 2014 startade projektet BK Skövde som omfattar ny- och ombyggnation vid Skaraborgs sjukhus. Syftet med projektet var att ge förlossnings- och barnsjukvården vid Skaraborgs Sjukhus moderna och ändamålsenliga lokaler. Lokalerna har anpassats till modern hälso- och sjukvård där vårdmiljö, arbetsmiljö och patientsäkerhet står i fokus, liksom möjligheter för familjen att vara tillsammans under vårdtiden. Det som har byggts är två nya hus där bland annat öppen och sluten barnsjukvård, lekterapi och neonatalvård ryms samt innergårdar med lekmöjligheter. Förlossningsavdelningen har byggts om för att passa en modern mödravård. Barn- och kvinnosjukvården samlas och har byggts ihop för att de olika enheterna ska kunna arbeta gränsöverskridande. Den ombyggda förlossningen togs i bruk hösten 2015, resterande byggnation var klar i september 2016.

” Samarbetet med ByggDialog har fungerat exemplariskt. Rutiner och metoder för informationsutbyte mellan entreprenaden och verksamheten har varit enormt uppskattat. Partnering som arbetssätt med öppenheten och flexibiliteten avseende ekonomi, tider, problemlösning med mera är vi mycket tillfreds med. Det är en nöjd verksamhet som flyttar in i en bra slutprodukt.”

Joakim Staaf, projektledare Västfastigheter

 

Projektet har skett i samverkan mellan Skaraborgs Sjukhus och Västfastigheter och är den största byggnation som gjorts vid Skaraborgs sjukhus sedan det byggdes för drygt 40 år sedan.

 • Beställare: Västfastigheter Beställarrepresentant Bo Kjellstrand
 • Yta: 12 000 kvm
 • Kostnad: 256 milj. SEK
 • Entreprenadform: Generalentreprenad med partnering
 • Samarbetspartners: LG Contracting, Bravida styr och vent, Imtech
 • Arkitekt: Pyramiden Arkitekter