HållbarhetJämlikhet

Förskolor i Ekerö kommun

Ekerö

Ort: Ekerö
Projektår:  2021- 2023
Beställare: Ekerö kommun
Typ av projekt: Nybyggnation av upp till sex förskolor.
Antal barn: 80-160 per förskola
Antal avdelningar: 4-8 per förskola
Kostnad/budget: Total budget ca 300 mkr
Yta:  Ca 1000-1900 m2 per förskola
Kontaktperson: Projektchef Karl Sköld, karl.skold@byggdialog.se, 010-459 88 70
Entreprenadform: Ramavtal, totalentreprenad i samverkan
Samarbetspartners: Instair, Radiator VVS, Närlunda Schakt, Nymans elektriska, Knut Jönson Ingenjörsbyrå i Sigtuna
Arkitekt: LLP Arkitektkontor
Miljö: Projekteras och byggs enligt Miljöbyggnad Silver


Ort: Ekerö
Projektår:  2021- 2023
Beställare: Ekerö kommun
Typ av projekt: Nybyggnation av upp till sex förskolor.
Antal barn: 80-160 per förskola
Antal avdelningar: 4-8 per förskola
Kostnad/budget: Total budget ca 300 mkr
Yta:  Ca 1000-1900 m2 per förskola
Kontaktperson: Projektchef Karl Sköld, karl.skold@byggdialog.se, 010-459 88 70
Entreprenadform: Ramavtal, totalentreprenad i samverkan
Samarbetspartners: Instair, Radiator VVS, Närlunda Schakt, Nymans elektriska, Knut Jönson Ingenjörsbyrå i Sigtuna
Arkitekt: LLP Arkitektkontor
Miljö: Projekteras och byggs enligt Miljöbyggnad Silver

Karl Sköld

Områdeschef Öst

karl.skold@byggdialog.se