Företagsfakta

Sedan starten 2007 har våra ledord varit öppenhet och ärlighet. Enligt vår årliga undersökning är drygt 95 procent av medarbetarna nöjda eller mycket nöjda med ByggDialog som arbetsgivare.

ByggDialog är Sveriges ledande partneringentreprenör. Vi jobbar alltid med projektets bästa för ögonen. Med hjälp av vårt arbetssätt tar vi vara på människors drivkrafter, kunskaper och kompetenser genom hela processen. I dag har vi drygt 170 anställda och omsätter cirka en miljard kronor.

Certifieringar
ByggDialog är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Ägarförhållanden
ByggDialog ägs gemensamt av Sobro AB, Anna Rhodin, Jörgen Sundhäll och ett tjugotal tjänstemän inom ett delägarprogram.

Operativ ledningsgrupp
Jörgen Sundhäll, vd
Anna Rhodin, affärsstöd
Karl Sköld, områdeschef
Bosse Rom, områdeschef
Mikael Jardeby, områdeschef
Pär Mattsson, områdeschef
Sven Olsson, teknisk chef

Organisationsnummer
556705-6097

Huvudkontor
Herrgårdsgatan 6, 652 24 Karlstad

Värderingar
Ända sedan företaget bildades har ByggDialog haft ett antal viktiga värdeord. Vi kan kalla dem partneringvärderingar:

• Kompetens
• Ärlighet
• Öppenhet
• Långsiktig lönsamhet
• Utvecklande
• Annorlunda
• Prisvärdhet
• Affärsetik

Dessa vägleder medarbetare till rätt förhållningssätt i olika situationer och fungerar som ett praktiskt verktyg i beslutsfattande och ledarskap.

Jörgen Sundhäll

VD

jorgen.sundhall@byggdialog.se