Jobb & Utveckling
Jobb & Utveckling

Företagsfakta

ByggDialog startade 2007 med visionen om att förändra arbetssättet i byggprocessen. Vi jobbar enbart med partneringprojekt som vi leder och organiserar så kunskap kan delas öppet mellan alla aktörer redan från början.

ByggDialog är Sveriges ledande partneringentreprenör. Vi jobbar alltid med projektets bästa för ögonen. Med hjälp av vårt arbetssätt tar vi vara på människors drivkrafter, kunskaper och kompetenser genom hela processen. I dag har vi drygt 170 anställda och omsätter cirka en miljard kronor.

Certifieringar
ByggDialog är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Ägarförhållanden
ByggDialogs huvudägare är Sobro AB. Betydande minoritetsägare och grundare av ByggDialog är Jörgen Sundhäll och Anna Rhodin. Ett tjugotal tjänstemän ingår också genom ett delägarprogram.

Operativ ledningsgrupp
Jörgen Sundhäll, vd
Anna Rhodin, affärsstöd
Karl Sköld, områdeschef
Bosse Rom, områdeschef
Mikael Jardeby, områdeschef
Pär Mattsson, områdeschef
Sven Olsson, teknisk chef

Organisationsnummer
556705-6097

Huvudkontor
Herrgårdsgatan 6, 652 24 Karlstad

Värderingar
Ända sedan företaget bildades har ByggDialog haft ett antal viktiga värdeord. Vi kan kalla dem partneringvärderingar:

• Kompetens
• Ärlighet
• Öppenhet
• Långsiktig lönsamhet
• Utvecklande
• Annorlunda
• Prisvärdhet
• Affärsetik

Dessa vägleder medarbetare till rätt förhållningssätt i olika situationer och fungerar som ett praktiskt verktyg i beslutsfattande och ledarskap.

Jörgen Sundhäll

VD

jorgen.sundhall@byggdialog.se