HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Företagsfakta

ByggDialog startade 2007 med visionen om att förändra arbetssättet i byggprocessen. Vi jobbar enbart med partneringprojekt som vi leder och organiserar så kunskap kan delas öppet mellan alla aktörer redan från början.

ByggDialog är Sveriges ledande partneringentreprenör. Vi jobbar alltid med projektets bästa för ögonen. Med hjälp av vårt arbetssätt tar vi vara på människors drivkrafter, kunskaper och kompetenser genom hela processen. I dag har vi närmare 280 anställda och omsätter cirka 3,5 miljarder kronor.

Certifieringar
ByggDialog är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, och sedan 2020 även certifierade i Affärsrelationer i samverkan enligt SS-ISO 44001. Vår policy för kvalitet, samverkan, miljö och arbetsmiljö kan du läsa här: ByggDialogs KSMA-policy.


ISO certifiering ISO 14001, ISO 9001, ISO 450011

 

Ägarförhållanden
ByggDialogs huvudägare är Sobro AB. Betydande minoritetsägare och grundare av ByggDialog är Jörgen Sundhäll och Anna Rhodin. Ett tjugotal tjänstemän ingår också genom ett delägarprogram.

Operativ ledningsgrupp
Michael Sundhäll, VD
Roberth Sundhäll, vice VD
Anna Rhodin, affärsstöd
Karl Sköld, områdeschef
Erik Olsson, områdeschef
Mikael Jardeby, områdeschef
Emma Björkenstam, områdeschef
Janne Y Brodin, områdeschef
Fabian Edeland, områdeschef
Jonas Hesselroth, områdeschef
Sven Olsson, teknisk chef

Organisationsnummer
556705-6097

Huvudkontor
Herrgårdsgatan 6, 652 24 Karlstad