Produktionschef

Erik Ahlgren

Vi har ett stort kundfokus och strävar alltid efter att leverera det kunden och verksamheten vill ha. Tack vare partneringprocessen kan alla discipliner lägga fokus på projektets gemensamma mål i stället för eventuella egenintressen.

Hero ImageHero Image

En vanlig dag på mitt jobb börjar med en stadig kopp kaffe. Efter det brukar den skilja sig mycket åt men till stor del handlar mitt arbete om att se till att vi ligger långt fram med produktionsplaneringen, att uppdatera tidsplaner, se till att vi har rätt bemanning på plats, genomföra arbetsberedningar eller planera inköp så att vi får de produkter vi behöver i tid så att produktionen kan fortgå effektivt.

Erik A idrottshall 1080x1920.jpeg

Det viktigaste för att skapa ett lyckat projekt är att ta reda på vad kunden vill uppnå och inom vilka ramar vi ska hållas oss. Vi har ett stort kundfokus för att leverera det kunden och verksamheten vill ha. Tack vare vår arbetsmodell kan alla inblandade lägga fokus på projektets gemensamma mål i stället för eventuella egenintressen. Resurser kan på så vis skapa mervärde för projektet istället för att dra åt olika håll.

Erik Ahlgren 6.jpeg
Ser jag mer till själva produktionen handlar ett lyckat projekt mycket om att skapa ett bra team, laganda och en kultur där problem och utmaningar lyfts upp till ytan så att de kan hanteras. Lyckas det följer mycket av det andra med också.

Det bästa med mitt jobb är tillsammans med andra projektdeltagare få vara med och bidra till att ett projekt går från att vara en skiss på en digital ritning till en färdig fysisk produkt, anpassad efter kundens behov.