HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Alexandra Sterner

Projekteringsledare

Alla känner att man kan vara med och påverka. Vi har tydliga system att följa, arbetsmiljön är bra och det är ordning och reda i bolaget.

I mitt jobb träffar jag hela tiden många olika människor. Att känna att alla drar åt samma håll, och tillsammans får projektet att växa fram, är en underbar del av arbetet. Tack vare en tydlig strategi, där vi bara arbetar i partneringform, har vi blivit väldigt bra på det vi gör.

Under min tid på ByggDialog har jag många gånger blivit positivt överraskad. Vi har tydliga system att följa, arbetsmiljön är bra och det är ordning och reda i bolaget. Så är det faktiskt inte på alla företag. Ändå är nog det bästa med jobbet alla mina kolleger. Alla är positiva, trevliga och fantastiskt drivna och kunniga inom sina områden.

Just nu är jag projekteringsledare för AS-blocket i Skövde. Partnering är helt rätt för den typen av projekt. Som entreprenörer jobbar vi tätt tillsammans med beställare och brukare. Med den samlade kompetensen är jag övertygad om att slutresultatet blir det allra bästa.