HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Kick-off för nytt vårdprojekt med Region Västmanland

Nyheter - 21 maj, 2018

Förra veckan gick startskottet för det nya vårdprojektet Sala närsjukhus, som ByggDialog genomför i samverkan med Region Västmanland.

Den 16-17 maj samlades cirka 75 entreprenörer, konsulter, representanter från vårdverksamheten, beställare och arkitekter tillsammans med Region Västmanland och ByggDialog  för en tvådagars startworkshop för det nya vårdprojektet Sala närsjukhus.

Projektet omfattar både nybyggnation och ombyggnation av befintlig byggnad vid Västmanlands sjukhus i Sala, med en total byggnadsyta på ca 18 385  m2. Syftet med projektet är att samla verksamheten och vården till en sammanhållen byggnad med säkra, tillgängliga, ändamålsenliga och attraktiva vårdmiljöer.

Under de båda dagarna arbetades gemensamma projektmål och arbetssätt fram för att skapa samsyn och riktlinjer för projektet. Genom att samla alla discipliner och kompetenser knutna till projektet från start, skapas inte bara en sammanhållen gemenskap utan också goda förutsättningar för kostnadseffektiva lösningar, innovativa idéer och ett lyckat samarbete. Resultatet av startworkshopen sammanfattades i en partneringöverenskommelse som undertecknades av alla deltagare. Nu väntar ett intensivt projekteringsarbete då produktionsstart är planerad till fjärde kvartalet 2018. Sjukhuset beräknas stå klart under 2021.

Projektet sker i partneringsamverkan där Region Västmanland är beställare, Sweco Architects arkitekter och ByggDialog totalentreprenör.