HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Innovationsprojektet A Working Lab i Göteborg får stomme i massivt trä

Nyheter - 13 februari, 2018

Just nu pågår stommontaget av A Working Lab i Göteborg, en innovationsarena för akademi, näringsliv och samhällsaktörer på södra Chalmersområdet. Stommen som är  i massivt trä är en viktig och strategisk del i projektets miljö- och hållbarhetsarbete.  

Konstruktionen är en s.k. hybridstomme, beståendes till största delen av massivt trä, limträpelare och limträbjälklag i kombination med stomstål och bärande trapphus/hisschakt i prefab-betongelement. Trä som byggnadsmaterial är ett förnyelsebart material som har en mycket mindre klimatpåverkan jämfört med stål och betong. Valet av stomme har gjorts utifrån projektets miljömål som bl. a innebär ett klimatsmart, resurseffektivt hus med lågt CO2-avtryck. Genom att välja en trästomme minskar man koldioxidutsläppet. Ett smart val för en hållbar framtid. Målet är också att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Guld och då är trästomme ett naturligt och hållbart alternativ och en viktig del för att nå projektmålen.

Innovativ lösningar

En trästomme har fördelen att den kombinerar hög styrka med låg vikt och lämpar sig bra för stora byggnader och spännvidder. Men den ställer också krav på bärverkskonstruktionen och en noggrann projekteringsprocess. För att hitta den mest optimala lösningen har både underentreprenörer och konstruktörer varit involverade i projekteringsprocessen.

– Det här är ett spännande skede i produktionen för oss som huvudentreprenör. Det är en speciell process att arbeta med en trästomme som ställer höga krav på samordning mellan alla involverade parter, säger Mikael Jardeby, projektchef i ByggDialog. I detta projekt är det än mer spännande med tanke på att vi försöker hitta ett industrialiserat byggsätt för massivträ som inte gjorts i tidigare projekt.

Stommen reses i tre etapper som tar ca 2 veckor vardera. Allt beräknas vara rest och klart i juli 2018. Martinsons står för tillverkning och leverans av stommen, Byggstål för stomstålet och betongväggar i hisschakt levereras av Prefabbolaget i Västerås .

Mer om projektet

A Working Lab ska bli ett kontorshus på drygt 9 500 kvm med över 400 arbetsplatser, och en innovationsarena där flera innovativa projekt ska bedrivas både under och efter byggperioden. Projektet bedrivs i samverkan med Akademiska Hus som beställare, Johanneberg Science Park, Chalmersfastigheter och Urban Innovation. ByggDialog är totalentreprenör för projektet som planeras vara färdigställt sommaren 2019.