HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Engagemang och målfokus i startworkshop med Årjängs kommun

Nyheter - 24 april, 2018

Samsyn, delaktighet och ett stort engagemang kan sammanfatta vår startworkshop för projektet Skolor och förskola i Årjängs kommun som hölls den 19-20 april. Under två dagar träffades beställare, konsulter, entreprenörer och verksamhet för att ta fram övergripande projektmål, bekanta sig med varandra och få en gemensam syn på projektet. 

– En startworkshop i det här formatet är ett fantastiskt bra tillfälle att kicka igång ett projekt och bilda ett sammansvetsat team redan från start. Förutom att gemensamma mål tas fram får deltagarna också ett större kunskapsutbyte och en bättre förståelse för varandras behov, områden och spetskompetens, säger Kristin Folkesson, projektledare på ByggDialog.

Startworkshoppen mynnade ut i en partneringöverenskommelse och nu väntar ett intensivt projekteringsarbete då produktionsstart av första etappen är planerad redan till hösten 2018.

Projektet omfattar i sin helhet om- och tillbyggnad av Töcksfors skola, Nordmarkens skola samt nybyggnation av en förskola i Årjängs kommun. Det är ett flerårigt projekt i strategisk partnering där Årjängs kommun är beställare och ByggDialog totalentreprenör.

– Målet med projektet är att skapa bättre och mer ändamålsenliga lokaler med lägre driftskostnader. Genom partnering kan vi uppnå en mer effektiv, transparent och behovsstyrd byggprocess med ett högre kunskapsnyttjande som optimerar slutprodukten för verksamheterna, barn, elever och oss som beställare, säger Peter Månsson, Samhällsbyggnadschef Årjängs kommun.

I Töcksfors planeras förberedande markarbeten och etablering påbörjas efter skolavslutning, om alla beslut fattats.