HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

ByggDialog slår rekord i Nöjd medarbetarindex

Nyheter - 1 november, 2022

Resultatet från årets medarbetarundersökning är här. Vi fortsätter ha väldigt nöjda medarbetare och har i år slagit rekord i Nöjd medarbetarindex.

Likt föregående år har vi fortsatt en stor majoritet av våra medarbetare som svarar att de är nöjda med sin arbetssituation, att de kan utvecklas, att de kan bidra till verksamheten och att de är nöjda med ByggDialog som arbetsgivare. 

– Det är fantastiskt roligt att vi har så många nöjda medarbetare. Särskilt med tanke på att vi växer. Det känns bra att vi kan öka i storlek utan att tappa vår höga nivå av nöjda medarbetare, säger Lena-Kajsa Höglind, personalchef på ByggDialog. 

I år var svarsfrekvensen 86 procent. Det ger oss ett bra underlag för att utvärdera hur vi presterar som arbetsgivare.

Den egna arbetssituationen

93 procent är nöjda eller mycket nöjda med sin arbetssituation. Den främsta anledningen att våra medarbetare trivs så bra är att de har bra kollegor, har kul tillsammans, hjälps åt, och att de får förtroende att ta ansvar och utvecklas i spännande projekt.

Egen utveckling 

98 procent av våra medarbetare upplever att de kan utvecklas på det sätt de vill i ByggDialog.

Det egna bidraget till verksamheten

89 procent tycker att de har rätt roll och rätt förutsättningar för att bidra till ByggDialogs verksamhet. 

ByggDialog som arbetsgivare – rekord i Nöjd medarbetarindex (NMI)

98,7 procent svarade mellan 7–10 på den 10-gradiga skalan på frågan om man är nöjd med ByggDialog som arbetsgivare.

Det ger oss ett NMI på 80 som är ett nytt rekord mot föregående år då vi landade på 69. 

NMI är ett nyckeltal för företag att se hur nöjda medarbetare är. Snittet i svenska bolag är ett NMI på 12. 

Vi har gått igenom alla svar noggrant. Varje medarbetare fick även utveckla sina svar och ge sina synpunkter och förbättringsförslag i fritext. 

Lena-Kajsa Höglind, personalchef på ByggDialog.

– Medarbetarundersökningen ger oss konkreta synpunkter och förbättringsförslag som vi kan jobba vidare med i verksamheten. Oavsett om det är i den egna arbetssituationen på projekten eller på organisationsnivå. Det ger oss en bra överblick och ett värdefullt underlag för vårt arbete med att ständigt bli bättre. Vi strävar alltid efter att tillmötesgå de önskemål vi får till oss i den mån det är möjligt, säger Lena-Kajsa Höglind.

Vår ambition är att arbeta för att våra medarbetare fortsatt ska vara så nöjda som de är nu.

Läs mer om livet på ByggDialog